NOWOŚĆ! S06 Audytor Wiodący ISO 14001:2015 rej. w IRCA - REWIZJA - Szkolenia Bureau Veritas

NOWOŚĆ! S06 Audytor Wiodący ISO 14001:2015 rej. w IRCA – REWIZJA

Zapisz się na szkolenie

Opis kursu
We wrześniu br. zostanie wydana ostateczna wersja standardu ISO 14001:2015. Kurs rewizyjny przeznaczony jest dla osób, które posiadają już certyfikat audytora wiodącego ISO 14001 i chcą uaktualnić swoją wiedzę o zmiany w normie. Podczas kursu uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach i warsztatach opartych na nowym standardzie oraz najczęściej pojawiających się sytuacjach podczas audytu środowiskowego. Pozytywne ukończenie kursu uprawnia do rejestracji w IRCA jako Audytor Wiodący ISO 14001:2015.

Zakres szkolenia

ISO 14001:2015 – aneks SL, nowa struktura

ISO 14001:2015 – wymagania normy koncentrujące się na zmianach

ISO 14001:2015 – techniki audytowania w oparciu o nową normę

Ćwiczenia i warsztaty

Ocena uczestników
Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz na podstawie przeprowadzonego egzaminu końcowego.

Grupa docelowa
Pracownicy zarządzający audytami środowiskowymi w organizacji posiadający certyfikat audytora wiodącego ISO 14001 rej. w IRCA.

IRCA dopuszcza udział osób nie posiadających certyfikatu Audytora Wiodącego ISO 14001, jednak osoby te nie przystępują do egzaminu końcowego (opcja dla audytorów wewnętrznych) – otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa
Każdy z uczestników, który planuje przystąpić do egzaminu zobowiązany jest przedstawić certyfikat Audytora Wiodącego ISO 14001:2004 – wymagany element kwalifikacyjny do kursu rewizyjnego.

Czas trwania

2 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte

Zapytaj o szkolenie zamknięte