Audytor Wewnętrzny ISO/TS 16949 - kurs | Bureau Veritas

Ostatnie miejsca na szkolenia dla branży motoryzacyjnej!

Szanowni Państwo,

zapraszamy na ostatnie szkolenia w tym roku z normy ISO/TS 16 949

Oba szkolenia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę, Pana Ireneusza Bednarskiego, specjalistę w dziedzinie motoryzacji.

Terminy szkoleń:

22.10.2012r. Katowice – Q01 Omówienie wymagań normy ISO/TS 16949

Podczas szkolenia poznają Państwo podstawowe pojęcia związane z systemem jakości oraz z procesem certyfikacji tego systemu

Zakres szkolenia:

 • Systemy jakości – przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z systemem zarządzania jakością oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i norm serii ISO 9000;
 • Przedstawienie wymagań normy ISO/TS 16949:2009 oraz analiza wybranych punktów;
 • Podejście procesowe, zarządzanie procesem, procedury systemowe, identyfikacja procesów;
 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością w procesie audytowania.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

Przejdź do szkolenia

19 – 20.11.2012r. Katowice – Q02 Audytor Wewnętrzny ISO/TS 16949

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z normą ISO/TS 16949:2009 oraz nabędą umiejętności audytorskie w zakresie jej wymagań.

Po pozytywnym przejściu kursu będą Państwo umieli efektywnie planować, realizować i raportować audyty wewnętrzne.

Zakres szkolenia:

 • Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO/TS 16949:2009;
 • Przedstawienie i wyjaśnienie ‘zarządzania jakością’ i istniejących systemów zarządzania jakością oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i norm z serii ISO 9000;
 • Audyty – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do audytu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie,
 • Audytowanie wg wymagań ISO/TS 16949:2009;
 • Audytorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru audytorów;
 • Narzędzia audytowe – narzędzia dostępne dla audytorów i wspomagające ich działanie;
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

Przejdź do szkolenia

Wykupienie pakietu „Audytor ISO/TS 16 949”
(Q01 i Q02) to koszt 1600 zł + VAT!

Serdecznie zapraszamy!