ISO/TS 16949:2009 zmienia się w IATF 16949:2016

ISO/TS 16949:2009 zmienia się w IATF 16949:2016

473x118-baner-moto

Ewolucja w zarządzaniu jakością i procesie certyfikacji w branży motoryzacyjnej

9 sierpnia 2016 r. IATF wystosował oficjalny komunikat prasowy, w którym ogłosił opublikowanie w październiku 2016 r. nowego międzynarodowego standardu IATF 16949:2016, który zastąpi aktualną normę ISO/TS 16949:2009.

Znowelizowany standard  IATF 16949:2016 zostanie dostosowany i będzie odnosił się do wymagań normy ISO 9001:2015.

Publikacja wytycznych dotyczących procesu przejścia i utrzymywania certyfikacji na zgodność z wymaganiami IATF 16949:2016 jest planowana na listopad 2016 r.

Celem przybliżenia procesu przejścia na nowe wydanie standardu, IATF w dniu 10 sierpnia 2016 r. wydał dokument o nazwie „Strategia przejścia ISO/TS 16949 -> IATF 16949”. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące procesu przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016. Dokument ten zastępuje wcześniej wydany przez IATF plan przejścia, opublikowany na stronie internetowej IATF Global Oversight w kwietniu 2016.

Poniżej podsumowaliśmy kluczowe zmiany opisane w dokumencie „Strategia przejścia ISO/TS 16949 -> IATF 16949” (w skrócie Strategia IATF):

  • Certyfikaty ISO/TS 16949:2009 utracą ważność po dniu 14 września 2018 r.
  • Po 1 października 2017 r. wszystkie audyty (certyfikacyjne, nadzoru, recertyfikacyjne) powinny być prowadzone według nowego standardu IATF 16949.
  • Organizacje, które posiadają certyfikat ISO/TS 16949:2009 będą musiały przejść na nową wersję standardu IATF 16949 na podstawie audytu przejścia zgodnie z aktualnym cyklem audytów (tzn. podczas zaplanowanego audytu recertyfikacyjnego lub nadzoru). Organizacje nie mają możliwości przejścia na zgodność z IATF 16949 poprzez audyt przeniesienia (transferu) do nowej jednostki certyfikacyjnej zatwierdzonej przez IATF jak również przejście nie może zostać zrealizowane na podstawie audytu specjalnego.
  • Niewykonanie audytu przejścia w terminach wskazanych przez IATF pociąga za sobą konieczność ponownego poddania organizacji audytowi początkowej certyfikacji (dopuszczone odstępstwa opisane są szczegółowo w Strategii IATF).
  • Czas trwania audytu przejścia będzie co najmniej równy czasowi trwania audytu recertyfikacji na zgodność z normą ISO/TS 16949:2009 (patrz Zasady IATF Rules, Tabela 5.2.) i audyt ten będzie stanowił pełny audyt systemu.
  • Przed przystąpieniem do audytu przejścia wymagany jest przegląd dokumentacji systemowej (co najmniej Księga i procedury), w tym dowodów spełnienia wymagań IATF 16949. Ocena dokumentacji będzie prowadzona poza siedzibą organizacji.
  • Wszystkie funkcje wspierające (on-site lub remote) powinny być uwzględnione w procesie przejścia zgodnie z aktualnym cyklem audytów ISO/TS 16949:2009 (wyjątkowe sytuacje opisane są szczegółowo w Strategii IATF).

Naszych Klientów ISO/TS 16949:2009 uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na usunięcie wszelkich (ewentualnych) niezgodności ujawnionych w toku audytu przejścia oraz w celu umożliwienia Bureau Veritas Certification podjęcia decyzji ceryfikacyjnej – od 1 lipca 2017 r. wszystkie przeprowadzane audyty będą audytami na zgodność z normą IATF 16949:2016.

Jednocześnie, aby zapewnić wydanie pozytywnej decyzji certyfikacyjnej do dnia 14 września 2018 r., wszystkie audyty przejścia powinny zostać zakończone do 1 lipca 2018 r.

Na potrzeby przeprowadzenia oceny dokumentacji (zarówno w zakładzie, jak i poza nim), plan audytu  Bureau Veritas Certification będzie uwzględniał  dodatkowy czas w wymiarze co najmniej 0,5 osobodnia. Niemniej jednak, z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku dużych firm, organizacji posiadających liczne lokalizacje wspierające i/lub realizujących skomplikowane procesy, audytor (lub audytorzy) może potrzebować więcej czasu na audyt.

Tutaj zamieszczamy link do pełnego internetowego wydania dokumentu „Strategia Przejścia IATF ISO/TS 16949 -> IATF 16949:2016”, w którym znajdziecie Państwo wszelkie dodatkowe informacje.

O ww. zmianach  dyskutować będziemy podczas najbliższego
„Forum branży motoryzacyjnej – wymiana doświadczeń”,
które odbędzie się w dniach 29-30 września br. w hotelu Kolumna Park (Dobroń, k.Łodzi).

Kolejną edycję Forum planujemy po wydaniu i opublikowaniu wytycznych IATF 16949:2016. O konkretnej dacie (I kwartał 2017) oraz miejscu będziemy informować na naszych stronach internetowych oraz w osobnych komunikatach do wszystkich
subskrybentów naszego newslettera
.

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji:

Paweł Borowicz | CER Business Development Manager | Transportation
t: +48 32 355 93 79 | m: +48 601 613 518
e: pawel.borowicz@pl.bureauveritas.com