Zdobądź dodatkowe punkty z NFZ - ISO

Zdobądź dodatkowe punkty z NFZ – ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001/ PN-18001; ISO 27001

Najnowsze Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmieniło kryteria oceny jakościowej dla podmiotów ubiegających się o finansowanie z NFZ.

Obecnie jednym z kryteriów oceny ofert jest jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. To kryterium podlega m.in. ocenie zewnętrznej, która musi być potwierdzona certyfikatem, w tym certyfikatem systemu zarządzania standardu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ PN-18001 lub ISO 27001.

Kryterium certyfikatu systemu zarządzania, o którym mowa jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację w zakresie sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i Opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA lub kategorią G Katering zgodnie z ISO/TS 22003), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez równorzędny podmiot zagraniczny.

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. jako wiodąca jednostka certyfikująca systemy zarządzania w kraju i za granicą taką akredytację Polskiego Centrum Akredytacji posiada w zakresie każdego ze standardów wskazanych w/w Zarządzeniu.

Ponadto zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach skierowanych do branży medycznej:

Interpretacja ISO 9001;ISO 14001 oraz OHSAS 18001/ PN-18001 dla branży medycznej 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia z jednej wybranej normy. W tym celu zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia warunków.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:

Certyfikacja

tel.: +48 58 666 50 27 lub 58 666 50 26

mail: certyfikacja@pl.bureauveritas.com

Szkolenia

tel.: +48 22 549 04 62 lub 22 549 04 33
mail: szkolenia@pl.bureauveritas.com