Maszyny. Obowiązki producenta i użytkownika - webinar! - Szkolenia Bureau Veritas

Maszyny. Obowiązki producenta i użytkownika – webinar!

 

750x200_3

Zapraszamy na webinar Bureau Veritas!

Producentów maszyn oraz przedstawicieli wszystkich firm, w których pracownicy mają na co dzień styczność z maszynami lub urządzeniami wykorzystywanymi w produkcji zapraszamy na webinar Bureau Veritas, pt.:

„Maszyny. Obowiązki producenta oraz użytkownika. Różnice, aspekty formalne i wzajemne zależności”

Termin: 12 maja 2016 (czwartek), godzina 10:30.

Webinar poprowadzi właściciel firmy CUBE Systems oraz audytor Bureau Veritas, inżynier automatyk, konstruktor bezpiecznych systemów sterowania oraz specjalista do spraw bezpieczeństwa maszyn – Krystian Klimowski.

Program webinaru

W trakcie webinaru poruszone zostaną tematy związane z:

• ideą Europejskich Dyrektyw „Nowego Podejścia”,
• definicją wprowadzenia produktów do obrotu,
• omówieniem procesu oznakowania maszyny znakiem „CE”,
• odpowiedzialnością prawną producentów za maszyny wprowadzone do obrotu.

ZAPISZ SIĘ!

Dlaczego warto wziąć udział w webinarze?

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące produkcji i użytkowania maszyn kładą szczególny nacisk na aspekty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w trakcie pracy z maszynami. Zarówno producenci maszyn, jak i użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania określonych wymagań, aby zapewnić stały poziom bezpieczeństwa pracownikom. Wymagania nałożone na producentów i użytkowników zakładają ich wzajemną współpracę i dzielą odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie produktu na obie strony.

Czy wiesz, że znak CE nie zawsze daje gwarancję spełnienia wymagań minimalnych dla maszyny? Pomimo obligatoryjnego obowiązku oznakowania maszyn znakiem CE, wiele z nich nie spełnia wymagań zasadniczych.

Prawem Unii Europejskiej każda nowo wprowadzana maszyna na rynek UE musi zostać oznakowana przez producenta znakiem CE, deklarując w ten sposób spełnienie wszystkich wymagań zasadniczych. Natomiast od użytkownika wymaga się, aby przez cały czas użytkowania maszyny, spełniała ona wymagania minimalne.

Jakie są różnice oraz zakresy odpowiedzialności w obowiązkach producentów i użytkowników maszyn? Dowiesz się właśnie na naszym spotkaniu.

ZAPISZ SIĘ!
Osoby chętne do wzięcia udziału w webinarze zapraszamy do zapisów.

Liczba miejsc ograniczona!