Norma ISO 45001 w wersji (FDIS) - Szkolenia Bureau Veritas

Norma ISO 45001 w wersji (FDIS)

Norma ISO 45001 znajduje się na etapie Final Draft International Standard (FDIS). ISO potwierdziło, że ich członkowie głosowali pozytywnie – (93%) za zatwierdzeniem projektu normy ISO 45001 w obecnym kształcie. Data publikacji ostatecznej wersji standardu jeszcze nie została potwierdzona, ale prawdopodobnie ma nastąpić w marcu tego roku.

Opierając się na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 45001 zastąpi brytyjski standard OHSAS 18001. Wdrożenie ISO 45001 to strategiczna i operacyjna decyzja dla organizacji, która umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminującej czynniki uciążliwe dla zdrowia oraz te, które mogą powodować wypadki i obrażenia śmiertelne związane z wykonywaniem pracy.

Norma ISO 45001 jest opracowana za pomocą podejścia opartego na jednolitej nadrzędnej strukturze (High Level Structure). To ujednolicone podejście do struktury normy (identyczne tytuły, rozdziały, podrozdziały, definicje) umożliwia pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001: 2015, czy ISO 14001: 2015.

Zachęcamy do przeszkolenia kluczowych członków zespołów ds. zarządzania BHP.

Więcej informacji: www.szkolenia.bureauveritas.pl oraz szkolenia@pl.bureauveritas.com

Aby uzyskać więcej informacji nt. procesów certyfikacji, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z działem Certyfikacji: certyfikacja@pl.bureauveritas.com

Już wkrótce, na naszej stronie internetowej opublikujemy broszurę podsumowującą najnowsze zmiany oraz podstawowe kroki, jakie powinna przedsięwziąć certyfikowana organizacja.