Nowy standard AS/EN 9100:2016 już w październiku! - Szkolenia Bureau Veritas

Nowy standard AS/EN 9100:2016 już w październiku!

Nowa norma ISO 9001:2015 i zmieniające się potrzeby przemysłu lotniczego to główne przyczyny zmian w standardzie AS/EN 9100. Zgodnie z aktualnymi informacjami, publikacja nowego wydania normy AS/EN 9100:2016 jest oczekiwana w październiku 2016 r. – jest to znaczące opóźnienie w stosunku do pierwotnie anonsowanej daty (kwiecień 2016 r.).

Pomimo tego, bez zmian pozostaje graniczny termin okresu przejściowego, pozwalający na dostosowanie AQMS* do wymagań nowej normy. Okres przejścia kończy się z dniem 15 września 2018 roku. Po tym terminie certyfikaty na obecne wydanie  AS/EN 9100:2009 tracą ważność.

Co zmieni się w nowym standardzie? Przede wszystkim będzie dostosowany do normy ISO 9001:2015 wykorzystując jej nadrzędną strukturę (High-Level Structure) co ułatwi ewentualne połączenie z innymi systemami zarządzania.
Na wzór normy ISO 9001, standard AS 9100 będzie opierał się o następujące obszary:

Bezpieczeństwo produktu

Czynniki ludzkie

Ryzyko

 Działania prewencyjne

Podrobione części

Zarządzanie konfiguracją

Planowanie i realizacja produktu

Wsparcie po dostawie

Zarządzanie projektem

Rozwój i Zarządzanie dostawcami

Księga jakości

Przedstawiciel Kierownictwa

Po opublikowaniu nowego standardu zachęcamy do przeszkolenia kluczowych pracowników zajmujących się nadzorowaniem i wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością w lotnictwie.

Już wkrótce na naszych stronach internetowych pojawią się terminy
szkoleń otwartych ze zmian w AS/EN 9100 rev. D

*AQMS – Aviation Quality Management System – System Zarządzania Jakością w lotnictwie.