Szkolenia według ISO 27001 - zadbaj o poufność danych

Poufne dane pod ochroną – szkolenia według ISO 27001

Prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji to podstawa biznesu, gdzie wiele zadań opiera się na zasobach IT. Nowe technologie to znaczne ułatwienie pracy i więcej możliwości, ale także zagrożenia tj. utrata poufności danych.

Standard ISO 27001 to zbiór wymagań, które mają wpływ na bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie/organizacji/placówce medycznej. Wyróżnione w normie obszary to  m. in:

  • polityka bezpieczeństwa
  • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • kontrola dostępu
  • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji

Znajomość oraz wdrożenie standardu to potwierdzenie dbałości o bezpieczeństwo informacji oraz danych klientów.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, które skierowane są do wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości. W zakresie naszych usług jest również szkolenie dedykowane placówkom medycznym – Bezpieczna Dokumentacja Medyczna  wg ISO 27001.

Bezpieczeństwo Informacji - szkolenia

Serdecznie zapraszamy
Zespół ds. Szkoleń