SA8000:2014 i Social Fingerprint® - nowości w obszarze CSR. Zapraszamy na szkolenie! - Szkolenia Bureau Veritas

SA8000:2014 i Social Fingerprint® – nowości w obszarze CSR. Zapraszamy na szkolenie!

SA8000:2014 to najnowsza wersja jednego z głównych standardów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – normy SA8000®. Wdrożenie wymagań normy ułatwia  organizacjom opracowywanie i utrzymywanie społecznie akceptowalnych praktyk w miejscu pracy.

Na świecie na normę SA 8000 certyfikowanych jest ponad 3400 obiektów z 72 krajów, w sumie zatrudniających ponad 2 miliony pracowników. Główną zmianą w standardzie jest połączenie wymagań SA8000 z systemem Social Fingerprint®, który jest zestawem narzędzi, mających ułatwić organizacjom mierzenie skuteczności działania w obszarze społecznym oraz uzyskanie zgodności z SA8000.

Już ponad 1000 firm wykorzystuje Social Fingerprint w celu oceny i poprawy wyników działań w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Social Fingerprint dostarcza wiedzę o elementach  skutecznego i funkcjonalnego systemu zarządzania, aby organizacja mogła stworzyć najlepszy system, dopasowany do konkretnych potrzeb i ryzyk.  System dostosowuje się  do kryteriów SA8000:2014 poprzez podział systemu zarządzania na 10 podstawowych kategorii  procesowych i 5 poziomów dojrzałości.

10 podstawowych kategorii  procesowych SA8000:2014
(wg.Social Fingerprint)

  1. Polityki, procedury i zapisy
  2. Zespół ds. Spełniania Wymagań Społecznych
  3. Identyfikacja i ocena ryzyk
  4. Monitorowanie
  5. Zaangażowanie wewnętrzne i komunikacja
  6. Proces rozpatrywania skarg
  7. Zewnętrzna weryfikacja i zaangażowanie interesariuszy
  8. Działania korygujące i zapobiegawcze
  9. Szkolenia i budowanie potencjału
  10. Zarządzanie dostawcami i wykonawcami

Wszystkie organizacje certyfikowane na zgodność z SA8000 muszą dokonać przejścia na wersję SA8000:2014 do 30 czerwca 2017.
Po tej dacie certyfikaty SA8000:2008 stracą ważność.

baner-news-sa8000-szkol

W związku z powyższymi zmianami oraz zbliżającym się terminem przejścia na nową normę, Bureau Veritas organizuje szkolenie, na którym omówione zostaną wszystkie zmiany i nowe zagadnienia. Najbliższy termin przewidziany jest na 13 grudnia 2016r. w Warszawie. Szkolenie poprowadzi Pani Grażyna Miller, doświadczony trener i audytor, specjalistka od zagadnień odpowiedzialności społecznej, jedna z pierwszych osób w Polsce, które weryfikowały wprowadzanie strategii odpowiedzialnego biznesu w polskich przedsiębiorstwach.

Terminy:
13.12.2016, Warszawa
17.01.2016, Warszawa

Koszt szkolenia: 590 zł netto/Klienci Bureau Veritas certyfikujący się na standard SA8000
690 zł netto/pozostali uczestnicy

Ramy czasowe procedury przejścia ustalone przez SAAS
są następujące:

Daty odniesienia Wymagane działania
1 kwietnia 2016 Po tej dacie certyfikacja nowych klientów na zgodność z wersją SA8000:2008 jest niedozwolona; obowiązkowe jest stosowanie do celów certyfikacji wersji SA8000:2014.
30 czerwca 2017 Do tej daty wszystkie organizacje certyfikowane na zgodność z SA8000 muszą dokonać przejścia na wersję SA8000:2014.
30 czerwca 2017 Po tej dacie wszystkie istniejące certyfikaty SA8000:2008 będą nieważne.

 
Zgłoszenie: Wypełnij formularz zgłoszeniowy

SA8000:2014 i Social Fingerprint® – nowości w obszarze CSR.

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika

Dane kolejnego uczestnika

Dane do faktury

Dodatkowe informacje

Zgody

Sending

Więcej informacji:
Joanna Dmitruk
joanna.dmitruk@pl.bureauveritas.com
tel. 22/549 04 62