WEBINAR: Outsourcing i Carbon footprint - trendy w ochronie środowiska - Szkolenia Bureau Veritas

WEBINAR: Outsourcing i Carbon footprint – trendy w ochronie środowiska

W badaniu przeprowadzonym przez Harvard Business School rozwój Chin, deficyt zasobów i zmiany klimatu, zostały uznane, jako jedne z najważniejszych trendów mających wpływ na biznes. Zarządy firm zaczynają dostrzegać i uwzględniać w swoich strategiach długoterminowych wpływ, jaki mają na środowisko i wzajemnie – wpływ środowiska i otoczenia na ich biznes. Ma to wagę biznesową i staje się koniecznością prawną, związaną chociażby z wymogiem przedłożenia zweryfikowanego rocznego raportu emisji CO2 i raportu o emisji gazów cieplarnianych.

Kto powinien dostarczać firmom te dane? Firmy zewnętrzne, czy manager ochrony środowiska?
Jak w prosty sposób wykorzystując ślad węglowy ocenić wpływ organizacji na klimat?

O tym wszystkim chcemy opowiedzieć podczas bezpłatnego webinarium Bureau Veritas.

Kiedy:

10 maja, godz.: 10.30.

Tematy poruszane na spotkaniu:

1. Manager ds. ochrony środowiska – nowoczesny, multifunkcjonalny manager z wizją i strategią.
2. Outsourcing – trend w zarządzaniu. Czy i jak outsourcować procesy związane z Ochroną Środowiska.
3. Zarządzanie wpływem na klimat jako trend w Ochronie Środowiska.
4. Ślad węglowy (carbon footprint) jako narzędzie oceny wpływu na klimat.
5. System handlu emisjami, a ślad węglowy. Jak wykorzystać wymagania prawne na potrzeby PR.

Zapisz się!

Prowadzący:

Justyna Wysocka-Golec – absolwentka inżynierii środowiska na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz studiów menadżerskich typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Była koordynatorem projektów środowiskowych w organizacjach NGO, Kierownikiem obszaru usług konsultingowych związanych z rynkiem ETS, pozwoleniami zintegrowanymi, audytami i ocenami wpływu na środowisko w ATMOTERM S.A. Z sukcesem prowadziła projekty dla ponad 100 klientów przygotowujące operatorów do nowych wymagań ETS. Autorka analiz i opracowań m.in. na zlecenie MŚ i KOBIZE.

Następnie przez 5 lat pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego w Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. równocześnie angażując się w najtrudniejsze projekty dla klientów (w tym liczenie śladu węglowego dla Grupy Azoty S.A. – zakład w Tarnowie). Była autorką lub współautorką dokumentacji związanej z przydziałami uprawnień, zmianami w metodyce monitorowania emisji GHG, szkoleniami (w tym m.in. przeprowadzonego cyklu dla Ministerstwa Środowiska dot. Zrównoważonego Rozwoju) oraz Planami Gospodarki Niskoemisyjnej dla największych polskich miast. Od stycznia 2017 objęła stanowisko Kierownika Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., aby w ramach tej organizacji rozwinąć międzynarodową strukturę realizującą dedykowane projekty dla wymagających klientów.

Michał Stalmach – absolwent inżynierii środowiska na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w Fundacji Aeris Futuro, gdzie był odpowiedzialny m.in. za obliczenia śladu węglowego wydarzeń oraz carbon offsetu, czyli neutralizacji emisji gazów cieplarnianych. Za obliczenia śladu węglowego organizacji oraz produktów był odpowiedzialny w firmie Consus Carbon Engineering. Obliczenia realizował w oparciu o normy ISO 14064-1, GHG Protocol, ISO 14067. Tam też oceniał kwestionariusze przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w ramach programu Climate Change oraz Supply Chain organizacji Carbon Disclosure Project. W zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA objął stanowisko specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju, gdzie był odpowiedzialny za opracowanie części środowiskowej raportu społecznej odpowiedzialności zgodnie z GRI Standards oraz realizację i inicjowanie nowych projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. W Bureau Veritas Polska współpracuje z organizacją Carbon Disclosure Project, pełni rolę konsultanta i audytora w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadza obliczenia śladu węglowego.

Zapisz się!