Wersja ISO/DIS2. normy ISO 45001 – zatwierdzona - Szkolenia Bureau Veritas

Wersja ISO/DIS2. normy ISO 45001 – zatwierdzona

Wersja ISO/DIS2. ISO 45001 – nowej międzynarodowej normy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), właśnie została zatwierdzona. Jest to kolejny krok w drodze do opracowania projektu końcowego normy (FDIS).

13 lipca, komitet ISO/PC 283 przyjął drugi projekt ISO/ DIS 45001.2:2017. Stanowi to istotny krok w kierunku wydania nowej normy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), której publikacja jest oczekiwana na początek 2018 r.

Intencją ISO 45001 jest wsparcie organizacji, bez względu na jej wielkość czy branżę, w opracowaniu systemu proaktywnego zapobiegania urazom oraz chorobom zawodowym. Wszystkie wymagania są opracowane w sposób umożliwiający integrację z procesami zarządzania w organizacji.

Kluczowe pojęcia ISO 45001:

  • Przywództwo. Większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa we wszystkie procesy.
  • Zarządzanie ryzykiem. Zwiększenie świadomości zagrożeń i ryzyka oraz związanych działań operacyjnych poprzez system informacji i komunikacji oraz szkolenia.
  • Podejście zintegrowane. Zwiększenie zgodności i integracji z innymi systemami zarządzania jak ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Dodatkowe informacje na temat przejścia na nowe wydanie norm ISO 9001, ISO 14001, oraz nowej normy ISO 45001 na stronie www.lead.bureauveritas.com.