Audytor Wiodący ISO 50001 rej. w IRCA, audytor energetyczny - Szkolenia Bureau Veritas

E02 – Audytor Wewnętrzny ISO 50001, audytor energetyczny

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Po pozytywnym ukończeniu kursu Audytor Wewnętrzny ISO 50001 uczestnicy będą znać standard ISO 50001:2011 i wykorzystać go w praktyce. Ponadto poznają kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem energią. Uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie komunikować się podczas audytu,przeprowadzić audyt energetyczny, stworzyć właściwy raport. Dwudniowy kurs jest podzielony na część teoretyczną, ćwiczeniową i dyskusje. Część praktyczna oparta jest na ciekawych przykładach i najczęściej spotykanych sytuacjach w firmach.

Zakres szkolenia

  • Zagadnienia związane z Systemem Zarządzania Energią
  • Polityka i planowanie
  • Monitorowanie i poprawa efektywności Systemu Zarządzania Energią (EnMS)
  • Prawo energetyczne
    Kompetencje audytorskie
  • Ćwiczenia i dyskusje

Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest  poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne – na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

Grupa docelowa

Kierownicy fabryk, osoby odpowiedzialne za poprawę efektywności energetycznej, konsultanci, Pełnomocnicy ds. jakości, środowiska.

Warunki uczestnictwa

Brak

Czas trwania

Kurs dla audytorów energetycznych trwa 2 dni.

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte