Audytor Wiodący ISO 50001 rej. w IRCA, audytor energetyczny - Szkolenia Bureau Veritas

E02 – Audytor Wewnętrzny ISO 50001:2018

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Po pozytywnym ukończeniu kursu Audytor Wewnętrzny ISO 50001 uczestnicy będą znać standard ISO 50001:2018 i wykorzystać go w praktyce. Ponadto poznają kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem energią. Uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie komunikować się podczas audytu,przeprowadzić audyt energetyczny, stworzyć właściwy raport. Dwudniowy kurs jest podzielony na część teoretyczną, ćwiczeniową i dyskusje. Część praktyczna oparta jest na ciekawych przykładach i najczęściej spotykanych sytuacjach w firmach.

Zakres szkolenia

 • Zagadnienia związane z Systemem Zarządzania Energią
 • Polityka i planowanie
 • Monitorowanie i poprawa efektywności Systemu Zarządzania Energią (EnMS)
 • Prawo energetyczne
  Kompetencje audytorskie
 • Audyty – Wyjaśnienie audytów, ich celu i planowania
 • Przegląd dokumentacji
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Sporządzanie raportu z audytu
 • Ćwiczenia i dyskusje
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest  poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne – na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

Grupa docelowa

Kierownicy fabryk, osoby odpowiedzialne za poprawę efektywności energetycznej, konsultanci, Pełnomocnicy ds. jakości, środowiska.

Warunki uczestnictwa

Brak

Czas trwania

2 dni.

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte