AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNIE Z ISO/IEC 27001:2017 - Szkolenia Bureau Veritas

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNIE Z ISO/IEC 27001:2017

Zapisz się na szkolenie

Korzyści:
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktyką prowadzenia wewnętrznego nadzoru nad systemem bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017. Szkolenie jest podzielone na dwa bloki tematyczne rozpoczynając od wprowadzenia do SZBI, przechodząc przez opis funkcjonowania SZBI, a kończąc na audytowaniu i weryfikacji SZBI. Uczestnicy dowiedzą się jak weryfikować poszczególne elementy wymagane normą ISO/IEC 27001:2017. W trakcie szkolenia zostaną omówione najtrudniejsze elementy pracy audytora wewnętrznego oraz praktyczne case study opisujące skuteczność wybranych metod audytowania. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i zweryfikować dotychczas posiadane umiejętności dotyczące audytowania SZBI zgodnie z ISO/IEC 27001:2017.

Liczba dni: 2 dni

Zakres szkolenia:

Wprowadzenie do wymogów normy ISO/IEC 27001:2017

Klasyfikacja informacji

Metodyka przeprowadzania analizy ryzyka

Przykładowe zabezpieczenia zasobów informacyjnych,

Program audytu wewnętrznego SZBI,

Zasady i etapy audytowania SZBI,

Klasyfikacja stanu faktycznego i raportowanie,

Przegląd SZBI z udziałem najwyższego kierownictwa i proces ciągłego doskonalenia SZBI.

Ocena uczestników:

  • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

 

Grupa docelowa:
Audytorzy wewnętrzni SZBI, Pełnomocnicy ds. SZBI, Specjaliści ds. compliance, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy zintegrowanego zarządzania lub inni, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

 

Warunki uczestnictwa:
Zalecana wcześniejsza znajomość standardów bezpieczeństwa informacji.

Zapisz się na szkolenie