WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD) (PDO – Personal Data Officer) - Szkolenia Bureau Veritas

WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD) (PDO – Personal Data Officer)

Zapisz się na szkolenie

Korzyści:
Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę oraz zdobędą praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Warsztaty zostały opracowane na podstawie norm w zakresie bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001:2017), ciągłości działania (ISO/IEC 22301:2017) oraz wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (ERODO) i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Warsztaty pozwolą każdemu uczestnikowi w sposób odpowiedzialny i z uwzględnieniem ryzyka dla administratora danych pełnić funkcję IOD (zgodnie z Art. 37 RODO) w każdej organizacji, niezależnie od sektora czy branży. Zakres szkolenia obejmuje 5 bloków tematycznych zaczynając od podstaw ochrony danych osobowych i wymogów RODO, przez inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych, inwentaryzację zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych osobowych, analizę ryzyka wobec zasobów informacyjnych, ocenę skutków przetwarzania danych osobowych, dokumentację zgodności z RODO, a kończąc na audycie wewnętrznym zgodności z RODO.

Liczba dni: 5 dni

Zakres szkolenia:

Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych

Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji

Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych i ocena skutków przetwarzania

Dokumentacja zgodności z RODO

Audytowanie systemu ochrony danych osobowych

Ocena uczestników:

  • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Grupa docelowa:
Inspektorzy Ochrony Danych, Audytorzy wewnętrzni SZBI, Pełnomocnicy ds. SZBI, Specjaliści ds. compliance, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy zintegrowanego zarządzania lub inni, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

Warunki uczestnictwa:
Zalecana wcześniejsza znajomość standardów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Zapisz się na szkolenie