E03 Audytor Wiodący ISO 50001 rej. w CQI/IRCA - Szkolenia Bureau Veritas

E03 Audytor Wiodący ISO 50001 rej. w CQI/IRCA

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Szkolenie jest jednym z kroków niezbędnych do uzyskania rejestracji w CQI/IRCA* jako certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001. Szkolenie jest zaprojektowane, zatwierdzone, prowadzone i nadzorowane według specyfikacji wydanej przez CQI/IRCA.

Kurs Audytor Wiodący ISO 50001 to nie tylko zapoznanie się z normą ISO 50001:2011 ale też nauka wykorzystania normy w praktyce audytorskiej. Uczestnicy poznają kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem energią, zdobywają umiejętności skutecznej komunikacji podczas audytu, uczą się jak przeprowadzić audyt i jak stworzyć właściwy raport. Trzydniowy kurs – kończący się egzaminem – jest podzielony na część teoretyczną, warsztatową oraz dyskusyjną.

Zakres szkolenia

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania energią
 • Terminologia
 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z energią
 • Przegląd ISO 50001 – Definicje
 • Przegląd polityki energetycznej
 • Przegląd energetyczny
 • Przegląd Systemu Zarządzania Energią (SZE)
 • Wdrażanie i funkcjonowanie SZE
 • Lokalne ustawodawstwo energetyczne
 • Monitorowanie, mierzenie i analiza
 • Cele, zadania i plany
 • Plan i macierz audytu
 • Zarządzanie audytem
 • Raporty niezgodności i działania korygujące
 • Przegląd działań korygujących włącznie z informacjami zwrotnymi
 • Przeprowadzanie audytu
 • Egzamin

Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

Ocena uczestnictwa w szkoleniu składa się z dwóch elementów:

 • ocena ciągła – obejmującą zaangażowanie uczestnika w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • egzamin pisemny – obejmujący zagadnienia rozpatrywane na szkoleniu

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu pisemnego (weryfikowanego przez dwóch uprawnionych trenerów, zarejestrowanych w CQI/IRCA) i zaliczeniu oceny ciągłej przez trenera wiodącego –uczestnicy otrzymują również certyfikat CQI/IRCA,  opatrzony numerem, pod którym szkolenie jest zarejestrowane w CQI/IRCA.

Grupa docelowa

Audytorzy wiodący, kierownicy fabryk, osoby odpowiedzialne za poprawę efektywności energetycznej, konsultanci, pełnomocnicy ds. jakości, ochrony środowiska.

Warunki uczestnictwa

Umiejętność pisemnego raportowania;

Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora

Dodatkowym atutem jest wiedza na temat normy ISO 50001 oraz doświadczenie w wewnętrznym audytowaniu wg. tej normy.

Czas trwania

3 dni

Zapisz się na szkolenie

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od materiału i poziomu grupy szkoleniowej

 

*CQI/IRCA – Chartered Quality Institute / International Register of Certificated Auditors. Więcej informacji: www.quality.org