J00 – Audytor Wewnętrzny AS/EN 9100 rev.C

J00 – Audytor Wewnętrzny EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D)

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu pogłębią Państwo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Wymagań normy AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D)
 • Kluczowych zagadnień związanych z systemem zarządzania jakością wg AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D);
 • Planowania audytu na podstawie wyznaczonych kryteriów audytowania;
 • Skutecznej realizacji audytu systemu zarządzania jakością (SZJ);
 • Identyfikowania atutów i słabości SZJ;
 • Opracowania jasnego, spójnego i zasadnego raportu z audytu;
 • Przedstawienia raportu z audytu właściwym pracownikom i kierownictwu.

Zakres szkolenia

 • Kluczowe Zagadnienia Przemysłu Lotniczego  i Kosmicznego
 • Specyficzne Wymagania  i Dobre Praktyki Lotnicze
 • AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D) – wymagania standardu
  • nowa wersja standardu
  • zakres normy
  • terminologia i definicje
  • wymagania obligatoryjne
  • procedury SZJ
  • zmiany w dokumentacji
  • dostępność zapisów
  • analiza ryzyka
  • odpowiedzialność za dostawców, ich zatwierdzanie
  • przepływ (komunikacja) wymagań
  • dokumentacja produkcji
  • audytowanie – cel i planowanie audytów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego audytu
  • słownictwo związane z problematyką audytów;

 

Grupa docelowa

Kandydaci na audytorów wewnętrznych standardu AS / EN 9100

Ocena uczestników

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie

Czas trwania

2 dni

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie