Aktualności

Jak działalność biznesowa wpływa na zmiany klimatu i vice versa – klimatyczne czwartki z Bureau Veritas

Odpowiedzialność społeczna, Kwiecień 28, 2020

Jak działalność biznesowa wpływa na zmiany klimatu i vice versa – klimatyczne czwartki z Bureau Veritas

Rok 2019 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów temperaturowych w Polsce.  Zjawiska będące symptomami zmian klimatycznych stają się nieodłączonym elementem naszej codzienności. Jak zmiany klimatu wpływają na działalność biznesową i jak przygotować firmę na te wyzwania? Idąc dalej – jak obliczyć własny wpływ na klimat i zidentyfikować szanse rynkowe w nowej rzeczywistości? Wyjaśnimy to podczas cyklu szkoleń z zakresu zmian klimatu.

Gazy cieplarniane emitowane przez przemysł, transport i wszystkie obszary ludzkiej działalności przyczyniają się do ocieplenia klimatu na Ziemi i gwałtownych zmian środowiska naturalnego, które zagrażają bioróżnorodności i zdrowiu ludzkości. Nadal nie brakuje jednak głosów, że ocieplenie podobnie jak ochłodzenie – jest jedną z naturalnych faz cyklu jakie toczą się na planecie od milionów lat a natura z problemem powinna poradzić sobie sama. Jest faktem, że w historii świata stężenia gazów się zmieniały i natura regulowała je samodzielnie, ale nigdy tempo stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, a tym samym ocieplanie się klimatu nie było tak szybkie. To spalanie paliw kopalnych, takich jak: węgiel kamienny, brunatny, produkty ropy naftowej czy gaz ziemny jest przyczyną zmian klimatu, coraz bardziej drastycznych i niepokojących.

Wiele lat zajęło gospodarkom aby głos ekspertów zaczął być brany pod uwagę i aby przebił się do popularnej świadomości. Obecnie kryzys klimatyczny, czy tego chcemy czy nie stał się faktem i poważnie utrudnia życie oraz procesy gospodarcze.

 „Zatrzymanie globalnego ocieplenia na w miarę bezpiecznym poziomie jest możliwe poprzez ograniczenie wzrostu temperatury do poziomu 1,5° C (względem średniej temperatury epoki przedprzemysłowej). Najnowszy, coroczny raport ONZ „Emission gap” wyraźnie wskazuje, że aby to osiągnąć, emisje gazów cieplarnianych powinny spadać rocznie o 7,6 proc. Autorzy raportu alarmują, że zostało nam bardzo mało czasu i trzeba  podjąć bardziej zdecydowane działania. Według zaleceń raportu Unia Europejska powinna przede wszystkim zrezygnować z energii z węgla i paliw kopalnych, tak aby między latami 2040-2050 przestawić całą energetykę w oparciu o OZE (odnawialne źródła energii).– mówi Michał Stalmach, starszy konsultant ds. zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska.

Unijni przywódcy, poważnie traktując zagrożenie, na szczycie w Brukseli w grudniu 2019 roku wyznaczyli dla całej UE cel neutralności klimatycznej w 2050 r., będący częścią tzw. Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal). Takie postanowienie będzie wymagać szybkich zmian w naszym życiu i w gospodarce, co wiąże się z potrzebą uruchomienia ogromnych nakładów finansowych. W tym celu Komisja Europejska stworzyła narzędzie finansowe – Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (ang. JTM Just Transition Mechanism), przedstawione 14 stycznia 2020 r., które będzie mieć do dyspozycji środki przeznaczone przede wszystkim dla państw z przeważającym czy znacznym sektorem energetyki węglowej, tj. Polski, Niemiec, Rumunii, Czech, Bułgarii, Francji. Polska jako jedyny kraj UE nie przyjęła ustalonego celu i neutralność klimatyczną planuje realizować we własnym tempie.

„Wobec coraz większej zależności między aktywnością człowieka, działalnością biznesową i klimatem zdecydowaliśmy się opracować cykl szkoleń dla firm poświęcony zmianom klimatycznym. Ich cel to przybliżenie takich zagadnień, jak przygotowanie biznesu do wyzwań związanych ze zmianami klimatu, oszacowanie ryzyka i identyfikacja szans rynkowych z tym związanych, obliczanie własnego wpływu na klimat (śladu węglowego). Praktycznych charakter szkolenia pozwoli zdobyć uczestnikom umiejętność budowania strategii, tworzenia polityki i zarządzania kwestiami klimatycznymi w firmach. Szczególną uwagę poświęcimy raportowaniu kwestii klimatycznych w ramach Carbon Disclosure Project (CDP), największej bazy danych dotyczących zmian klimatu dla inwestorów i globalnych klientów” – mówi Michał Stalmach.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, ZMIANY KLIMATU – STRATEGICZNE WYZWANIE DLA BIZNESU rozpoczynającego cykl „Klimatycznych Czwartków z Bureau Veritas”.

Lista nadchodzących szkoleń:

14 maja Ślad węglowy jako podstawa zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

21 maja Ryzyka i szanse w zmianach klimatu

4 czerwca High level w zarządzaniu kwestiami klimatycznymi w firmie

18 czerwca Carbon Disclosure Project – Jak osiągnąć wysoką ocenę?

 

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!