KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ISO/IEC 29151:2017 ORAZ OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ISO/IEC 29134:2017 - Szkolenia Bureau Veritas

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ISO/IEC 29151:2017 ORAZ OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ISO/IEC 29134:2017

Zapisz się na szkolenie

Korzyści:
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z kodeksem dobrych praktyk w zakresie ochrony PII (Personally Identifiable Informations) zgodnie z normą ISO/IEC 29151:2017 oraz wytycznymi w zakresie przeprowadzania PIA (Privacy Impact Assessment). Szkolenie jest podzielone na dwa bloki tematyczne rozpoczynając od wprowadzenia do zakresu obu normy i określeniu praktycznego zastosowania kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, a kończąc na ćwiczeniach z przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się jak powinien wyglądać kształt systemu ochrony danych osobowych zgodnie z normą ISO/IEC 29151:2017. W trakcie szkolenia zostaną omówione najtrudniejsze elementy wdrażania kodeksu dobrych praktyk oraz praktyczne case study opisujące przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych w poszczególnych procesach. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i zweryfikować dotychczas posiadane umiejętności dotyczące wdrażania systemów ochrony danych osobowych oraz rozwinąć swoje umiejętności w zakresie przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych.

Liczba dni: 2 dni

Zakres szkolenia:

Wprowadzenie do wytycznych normy ISO/IEC 29151:2017

Zakres dokumentacji Systemu Ochrony Danych

Wprowadzenie do wytycznych normy ISO/IEC 29134:2017

Wytyczne do procesu przeprowadzania PIA

Raport z oceny skutków przetwarzania,

Ocena uczestników:

  • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Grupa docelowa:
Inspektorzy Ochrony Danych, Audytorzy wewnętrzni SZBI, Pełnomocnicy ds. SZBI, Specjaliści ds. compliance, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy zintegrowanego zarządzania lub inni, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

Warunki uczestnictwa:
Zalecana wcześniejsza znajomość standardów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Zapisz się na szkolenie