Dział szkoleń Bureau Veritas Polska

Profil firmy

Dział Szkoleń Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. już od kilkudziesięciu lat jest jedną z najbardziej uznanych jednostek szkolących na rynku polskim. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością,
w tym również w zakresie branżowych norm jakości – specyficznych wymagań dla różnych sektorów gospodarki. Szkolimy również w obszarze rozwoju kompetencji interpersonalnych audytorów.

Prestiż i wysokiej jakości usługi zostały uznane przez IRCA (ang. International Register of Certificated Auditors). Dzieki tej akredytacji, jako jedni z nielicznych na rynku polskim oferujemy szkolenia prowadzące do uzyskania i uznania kompetencji audytorskich.
Sprawdź daty szkoleń rejestrowanych w IRCA i Zapisz się

Naszą jakość potwierdzają przede wszystkim uczestnicy szkoleń – ogromna liczba  audytorów wiodących, wewnętrznych, pełnomocników oraz innych osób, które dzięki wiedzy przekazanej przez trenerów Bureau Veritas odpowiedzialnie wdrażają i doskonalą systemy zarządzania w swoich organizacjach.

Nasi Trenerzy to osoby o  ogromnym zasobie wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym zarówno w zakresie ich specjalności jak i w obszarze prowadzenia audytów oraz szkoleń.

Oferujemy następujące formy szkoleniowe:

Odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów i wymagania rynkowe, stale wprowadzamy nowe tematy i udoskonalamy zakresy merytoryczne istniejących szkoleń. Chcąc na bieżąco informować Państwa o naszej aktualnej ofercie prowadzimy newsletter, na który mogą się Państwo zapisać w każdej chwili.
Serdecznie zapraszamy! Zapisz się tu na newsletter.

Dział Szkoleń to część Grupy Bureau Veritas, która swoim zasięgiem obejmuje prawie cały świat. Grupa została założona w 1828 roku. Aktualnie, to sieć ponad 900 biur w 140 krajach zatrudniająca ok. 40 000 wykwalifikowanych pracowników i obsługująca ponad 400 000 klientów reprezentujących różne branże i rynki końcowe.

W ramach Grupy Bureau Veritas działa jednostka certyfikująca uznana przez ponad 40 krajowych i międzynarodowych jednostek akredytacyjnych na całym świecie (w tym PCA – Polskie Centrum Akredytacji). Pracując dla 80 000 Klientów w 100 krajach i wydając ponad 100 000 certyfikatów rocznie, Bureau Veritas jest światowym liderem certyfikacji.

7 głównych biznesów Grupy Bureau Veritas:

  • Certyfikacja systemów i produktów, audyty, weryfikacje
  • Szkolenia
  • Ocena zgodności obiektów budowlanych
  • Nadzór inwestorski, inżynier kontraktu
  • Drogowe badania laboratoryjne
  • Inspekcje jakościowe i ilościowe oraz certyfikacja produktów konsumenckich (np. certyfikat na produkty esksportowane do Algierii, Iraku)
  • Inspekcje urządzeń i obiektów celem oceny zgodności z wymoganiami prawnymi lub wskaźnikami klienta
  • Ocena zgodności procesów i urządzeń przemysłowych
  • Nadzór inwestorski, inżynier kontraktu
  • Inspekcje w handlu międzynarodowym oraz w ramach kontraktów rządowych

Początek działalności Bureau Veritas w Polsce miał miejsce w 1958 – otworzono wówczas przedstawicielstwo międzynarodowej organizacji Bureau Veritas S.A, przekształcone później w Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Firma, aktualnie z siedzibą w Warszawie, działa poprzez biura zlokalizowane w 7 miastach Polski. W roku 1992 powstała druga osobowość prawna Grupy Bureau Veritas w Polsce – BVQI – później Bureau Veritas Certification Polska. W marcu 2013r. obie spółki zostały połączone i powstało Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji: www.bureauveritas.pl