Trenerzy Bureau Veritas Polska

Trenerzy

Nasi Trenerzy to dla nas powód do dumy. Każde szkolenie Bureau Veritas Polska prowadzi wykwalifikowany specjalista: doświadczony audytor systemów zarządzania lub branżowy ekspert w tematyce zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństem żywności, ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną.

Kwalifikacje Trenerów są udokumentowane, certyfikowane, uznane w opinii międzynarodowej i co najważniejsze – poparte cenną praktyką i doświadczeniem. Przekazywanie wiedzy odbywa się zawsze z pełnym zaangażowaniem i pasją, z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia.

Bureau Veritas, jako jedna z 95 organizacji na świecie organizuje również kursy prowadzone przez trenerów zarejestrowanych w IRCA (ang. International Register of Certificated Auditors).

Grażyna Miller

Ceniona specjalistka ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień odpowiedzialności społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła z początkiem lat osiemdziesiątych. Zagraniczne szkolenia w zakresie laboratoryjnych metod badawczych oraz wdrażania i certyfikacji systemów zapewnienia jakości w laboratoriach badawczych, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe w Instytucie Chemii Przemysłowej ugruntowało wiedzę i ukształtowało specjalistę praktyka w tych dziedzinach. Pani Grażyna była jedną z pierwszych osób w Polsce, które weryfikowały wprowadzanie strategii odpowiedzialnego biznesu w polskich przedsiębiorstwach.  Jest uznanym Weryfikatorem Raportów Odpowiedzialności Społecznej według GRI 3.1 i GRI 4 oraz dialogu z interesariuszami według standardu AA1000 ASE. Ceniony Audytor Wiodący oraz Trener w zakresie systemów zarządzania (System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskiem, System Zarządzania BHP, System Odpowiedzialności Społecznej – SA8000). Uznana przez organizację CQI/IRCA jako trener wiodący Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska oraz Systemu Zarządzania BHP. Pani Grażyna była również członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.  Cieszy się wielkim uznaniem i poważaniem wśród certyfikowanych firm oraz uczestników naszych szkoleń.

 

IMG_4861_aSławomir Wąchal

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem systemów zarządzania umożliwiła zgromadzenie unikatowej wiedzy dotyczącej zagadnień takich jak, m.in:

  • praktyczne rozumienie wymagań norm w odniesieniu do specyfiki danej firmy
  • budowa odporności Pełnomocników Systemów Zarządzania na wszelkie przeciwności stające na ich drodze
  • uzyskiwanie akceptacji kierownictwa, pracowników dla zmian, które są niezbędne przy działaniu systemów

Największe sukcesy zawodowe – współpraca z klientami z różnych obszarów gospodarki i administracji (m.in. produkcja paliw, piwa, transport międzynarodowy gazu, areszt śledczy, służba zdrowia, usługi hotelowe, budowa metra, produkcja piskląt i jaj, energetyka i dystrybucja energii, transport kolejowy, drogowy, produkcja śmigłowców).
Największa klęska – każdy klient, który dzień szkolenia, certyfikacji, spotkania wspomina, jako koszmar i stres.
Największa satysfakcja – sympatia okazana po wielu latach przez klientów, którzy pamiętają dobre strony współpracy.

 

img_6331Wojciech Zadrąg

Z wykształcenia inżynier-mechanik, z doktoratem w dziedzinie eksploatacji siłowni okrętowych i dyplomem Oficera Mechanika na statkach morskich. Pracował na kierowniczych stanowiskach w branży stoczniowej, żeglugowej i logistycznej a także jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. W czasie
pobytu w USA poznał również niuanse projektowania obwodów drukowanych (PC Boards). Od 1997 r. prowadzi działalność konsultingową przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem wg ISO 9001 i ISM Code. Jego dorobek – to ponad 100 firm różnych branż, gdzie prowadził wdrożenia i szkolenia na ten temat. Współtwórca jednej z pierwszych w Polsce cyfrowej wersji dokumentacji SZJ opartej na sieci LAN (MSR Świnoujście, 1999). Trener szkoleń na Audytora Wewnętrznego i Wiodącego ISO 9001:2015 rejestrowanych w CQI/IRCA. Autor i trener popularnego szkolenia Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Pasjonuje się żeglarstwem i sportami motorowodnymi, Pan Wojciech jest ceniony przez naszych klientów za rozległą wiedzę praktyczną i umiejętne jej przekazywanie oraz poczucie humoru.

 

img_5707Grzegorz Sawicki

Z wykształcenia Magister Inżynier Elektronik oraz Doktor Nauk Technicznych w specjalności Diagnostyka Obiektów Technicznych. Członek Komitetów Technicznych ds. Systemów Zarządzania oraz Niezawodności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, z którą związał swój rozwój zawodowy. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobyte podczas prowadzenia zajęć akademickich i kierowania pracami dyplomowymi oraz doświadczenie organizacyjne zdobyte podczas realizacji własnych projektów badawczych, kierowania i nadzorowania działalności instytutu. Wieloletni przedstawiciel Polski z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej w pracach projektowych i planistycznych ONZ oraz NATO. Autor kilkunastu publikacji naukowych, a także opracowań będących rezultatem prowadzonych i koordynowanych prac badawczo-rozwojowych oraz opracowań służbowych. Jako trener i audytor już od wielu lat współpracuje z Bureau Veritas Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania, konsultowaniu i doradztwie. Specjalizuje się w zastosowaniach technik statystycznych, metod rozwiązywania problemów oraz zagadnieniach związanych z niezawodnością, bezpieczeństwem wyrobów i zarządzaniem ryzykiem. Ceniony przede wszystkim za wiedzę, profesjonalne podejście, rzetelność i dbanie o każdy szczegół szkolenia i audytu.

IMG_4810_aRobert Indebski

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska. Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym  podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Wdrażał  systemy, pełnił rolę Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, Konsultanta, a następnie Audytora Wiodącego. Wszystkie te doświadczenia umożliwiły mu zdobycie cennej wiedzy dotyczącej współpracy z systemami z perspektywy różnych odpowiedzialności zawodowych. Potrafi skutecznie komunikować się podczas audytów Bureau Veritas oraz w bardzo ciekawy i interaktywny sposób przekazywać swoją wiedzę podczas szkoleń Bureau Veritas. Ciągła praktyka audytorska, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, ogromne uznanie uczestników tych szkoleń oraz umiejętności interepersonalne sprawiły, że jest on jednym z najbardziej pożądanych trenerów Bureau Veritas Polska.

img_5590Jacek Markiewicz

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia szkoleń umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną ze swoim bogatym doświadczeniem audytorskim.Uczestnicy jego szkoleń poznają rzeczywiste zastosowanie  wymagań stawianych w takich standardach jak IFS (International Featured Standard), BRC (British Retail Consorcium), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) oraz ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństem Żywności). W wolnej chwili czyta książki sensacyjne i słucha bluesa.

img_7107Rafał Pietrasik

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Wyróżnia się bardzo dobrą znajomością branży mięsnej oraz uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i Unii Europejskiej.

Podczas prowadzenia szkoleń umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną ze swoim bogatym doświadczeniem audytorskim. Ciekawe przypadki, z którymi zetknął się w trakcie swojej audytorskiej praktyki urozmaicą każdy program szkoleniowy. Uczestnicy jego szkoleń poznają rzeczywiste zastosowanie  wymagań stawianych w takich standardach jak IFS (International Featured Standard), BRC (British Retail Consorcium), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) oraz ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństem Żywności). Uprawniony przez CQI/IRCA trener szkolący na Audytora Wiodącego ISO 22000. W  przerwach (rzadkich) od stałego kontrolowania bezpieczeństwa żywności relaksuje się grą na gitarze.

img_7886Beata Kiercz

Trener, konsultant, audytor Bureau Veritas w dziedzinach systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony szkoleniowiec, motywator. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje przeprowadzone m.in. dla: Politechnika Śląska, GIG Katowice, Ministerstwo Gospodarki – Ośrodek Kształcenia Kadr Mysłowice, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Arcelor Mital Polska, EKOLOGUS Sp. z o.o., RAFAKO S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., Wagony Świdnica.
Wiedzę i umiejętności zdobywała poprzez pracę w koncernie metalurgicznym oraz szkoląc się na seminariach prowadzonych przez czołówkę praktyków w dziedzinie zarządzania, jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń, konsultacji oraz audytów.

Piotr Dzwonkowski

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w IT. Zaczynał pracę we Francji jako programista i kierownik projektu wspierającego oprogramowanie wysokiej dostępności. Po powrocie do Polski pełnił różne role w dużej międzynarodowej firmie poczynając od administratora systemu po kierownika regionalnego centrum przetwarzania danych, korporacyjnego kontrolera zgodności IT i korporacyjnego kontrolera dostępów do systemów IT.

Przez 10 lat pełnił rolę ABI i jest współautorem „Wytycznej zarządzania i nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych” znajdującej się w zasobach ISACA.

Prowadził wykłady „Sarbanes-Oxley Act (SOX/SOA) – rola IT w projektowaniu i wprowadzaniu wewnętrznych kontroli raportowania finansowego” oraz wykład na temat ryzyk IT w ramach podyplomowego studium „Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie” organizowanego przez Szkołę Główną Handlową.  Prowadzi szkolenia dla Audytorów wewnętrznych 27001.

Piotr Dzwonkowski bierze aktywny udział w procesie tłumaczenia metodologii COBIT na język polski w ramach prac Stowarzyszenia ISACA Warsaw Chapter oraz w projekcie stowarzyszenia ISSA Polska na temat Bezpieczeństwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Doktor Uniwersytetu Paris VI w dziedzinie nauki o materiałach. Posiada certyfikaty CISA, CISM i CRISC.

Grzegorz Kaczmarek

Wieloletni i doświadczony Audytor Wiodący i trener w zakresie ISO 9001 oraz IRIS Bureau Veritas Polska. Akredytowany przez CEFIC Audytor systemów SQAS oraz ESAD (systemy zapewniania bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych). Doradca DGSA. Konsultant wdrażający systemy. Ceniony za wiedzę oraz  profesjonalne i praktyczne podejście do szkoleń, które prowadzi w sposób bardzo dynamiczny, pobudzając interakcję z uczestnikami.

 

Iwona Karmowska

Specjalistka w zakresie dyrektyw nowego podejścia. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej szkoli i pomaga przedsiębiorstwom w ocenie zgodności, w znakowaniu wyrobów znakiem CE. Jeśli wytwórca, dystrybutor, importer ma problemy z wprowadzeniem do obrotu wyrobów medycznych, fachowo przeprowadzi przez meandry dyrektywy wyroby medyczne 93/42/EWG oraz normę EN ISO 13485. Z wykształcenia inżynier sanitarny, absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem od 2004 roku. Szkolenia dotyczące zarządzania ukończyła w Niemczech oraz w Polsce. Obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. Doświadczony inspektor zakładów produkcyjnych, audytor energetyczny oraz auditor wiodący, trener systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp, zarządzania energią, zarządzania procesami, 5S, z narzędzi i metod wspomagających zarządzanie, szkoleń doskonalących oraz Zakładowej Kontroli Produkcji i EN 1090.  Doceniana jako trener na uczelniach wyższych: m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, SGGW. Poleca Bieszczady i muzykę Chopina jako katharsis.

Sławomir Krakowiak

Konsultant i audytor w branży środowiskowej i energetycznej, od 1997r. związany z Bureau Veritas Polska. Biegły z listy Ministra Środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, członek Wojewódzkiej Komisji ds. ocen Oddziaływania na Środowisko.

Na swoim koncie ma liczne audyty certyfikacyjne, konsultacje i szkolenia w zakresie ochrony środowiska. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Środowiskowego w Elektrociepłowniach Wybrzeża, gdzie kierował wieloma projektami, m. in. Systemem ciągłego monitoringu emisji energetycznych oraz wdrażaniem systemu ISO 14001.

Dominika Szterk

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu, specjalizacja: Międzynarodowy Transport Drogowy w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 145, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych. W latach 2001 – 2005 Starszy Agent do Spraw Obsługi Pasażerskiej i Zagubionego Bagażu.

Pani Dominika współtworzyła program zapewnienia jakości, uwzględniającego zadania realizowane w obszarze operacji lotniczych, operacji naziemnych, systemu zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, organizacji obsługi technicznej i szkolenia personelu. Współpracowała  z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Strażą Graniczną, Policją, Działami Ochrony w celu polepszania systemów ochrony na lotniskach w Polsce we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Pracowała także jako Kierownik Działu Analiz (w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i obronności cywilnej) w Metrze Warszawskim.

Katarzyna Bęben

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych, ISO 9001, AS 9100 oraz tematów związanych z audytowaniem i ogólną działalnością organizacji lotniczych. W 2010r. Pani Katarzynie powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Podkarpackiego Aeroklubu Szkoły Lotniczej w Krośnie. Aktualnie pracuje w Komitecie Obrony Lotniska w Krośnie jako Kierownik Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu.

Robert Dąbrowski

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję m. in. Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości w Aviotech Systemy Okablowania Sp. z o.o. Wdrażał w Polsce System Zarządzania Jakością wg IRIS. Ponadto wdrażał również standard produkcji zgodny z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego (EASA) PART 21, podczęść G w Aviotech Systemy Okablowania sp. z o.o. Stale współpracuje jako partner merytoryczny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Przemysław Drożyner

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez pierwsze lata jako inżynier mechanik oraz inspektor trzeciej strony (Third Party Inspector) w Arabii Saudyjskiej i Emiratach Arabskich, a następnie jako audytor wiodący systemów ISO 9001 oraz odpowiedzialności społecznej (w tym SA8000 i SMETA). Jest również audytorem zatwierdzonym przez takie firmy jak Nestle, Unilever, Avon czy McDonalds do audytowania ich dostawców wg ustalonych przez te firmy standardów i kryteriów. Przeprowadzał audyty nie tylko w Polsce, ale również w Rosji, Białorusi, Estonii, Litwie, Finlandii, Szwecji, Danii, Francji, Czechach, Niemczech. Autor ponad 70 publikacji naukowych, współautor pięciu książek, promotor ponad stu prac dyplomowych.