Q03 Pełnomocnik ds. IATF 16949:2016 - Szkolenia Bureau Veritas

Q03 Pełnomocnik ds. IATF 16949:2016

Zapisz się na szkolenie

Pełnomocnik IATF 16949 – Cele szkolenia

Szkolenie skierowane jest do przyszłych i obecnych pełnomocników, audytorów, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania SZJ IATF 16949:2016 oraz audytowania.

Korzyści:

W rezultacie odbycia szkolenia, uczestnicy, którzy je ukończą, nabędą wiedzę oraz umiejętności korzystania z założeń audytowania procesu, wykorzystywane do udoskonalania, takie jak:

 • Wnikliwe zrozumienie zmian oraz nowych wymagań, wprowadzonych w normie IATF 16949:2016, a także – przede wszystkim – ich celu
 • Rozpoczynanie i kończenie ścieżki audytowej w oparciu o wskaźniki – mierniki funkcjonowania organizacji
 • Wykorzystywanie narzędzi oceny ryzyka, w celu uszeregowania ścieżek audytu pod względem ważności
 • Zrozumienie powiązań IATF 16949:2016 z mapą procesów organizacji
 • Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje.
 • Struktura standardu IATF 16949:2016
 • Podejście procesowe i analiza ryzyka
 • Omówienie praktyczne standardu IATF 16949:2016 oraz wymagań normatywnych  ISO 9001:2015
 • Omówienie głównych zmian w stosunku do ISO/TS 16949:2009
 • Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
 • Audyty i ich struktura / ważność certyfikatów.
 • Pojęcia Audytu, cele audytu.
 • Wytyczne dotyczące audytowania ISO 19011:2011
 • Proces przeprowadzenia audytu w praktyce
 • Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodności
 • CYKL PDCA
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie
 • Zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, mapa procesów, udokumentowane informacje, efektywne wskaźniki procesowe.
 • Nadzór i działania systemowe
 • Nowa rola Pełnomocnika Zarządu (Przedstawiciela kierownictwa) – zadania i obowiązki
 • Narzędzie i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonalenia
 • Omówienie wybranych narządzi jakości i technik doskonalenia.
 • Zarządzanie grupą

– Umiejętności interpersonalne Pełnomocnika IATF,

– Zarządzanie grupą,

– Zarządzanie czasem,

– Motywowanie,

– Konflikty i ich rozwiązywanie

– Komunikacja i mowa ciała

– Prezentacje i wystąpienia publiczne

 • Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Warunki uczestnictwa:

Doświadczenie związane z zarządzaniem procesem i systemami zarządzania jakością. Znajomość normy ISO 9001:2015. Certyfikat Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016.

Certyfikat:

Uczestnicy, którzy z powodzeniem ukończą egzamin, otrzymają certyfikat Pełnomocnika ds. SZJ IATF 16949:2016

Czas trwania:

24 godziny (3 dni)

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte