Q05 Dokumentacja Plan Kontroli i Flow Chart - Szkolenia Bureau Veritas

Q05 Dokumentacja Plan Kontroli i Flow Chart

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

W ramach szkolenia uczestnicy poznają dokładnie zasady przygotowywania danych wejściowych do opisania w dokumentacji Plan Kontroli oraz Flow Chart, uczestnicy poznają również zasady tworzenia dokumentu, sposób zapisu informacji. Na szkoleniu w sposób szczegółowy odnosimy się do zasad opisanych w IATF jak również w wymaganiach specyficznych kleinta

Zakres szkolenia

Wstępna prezentacja i omówienie wymagań

Sposoby zbierania danych wejściowych

Wyjaśnienie pojęć – parametr, częstotliwość, charakterystyka,

Powiązanie dokumentu plan kontroli z innymi dokumentami technicznymi.

Omówienie Formularzy stosowanych w przemyśle – dokumentacja AIAG

Metodyka i sposoby zapisu danych

Techniki wykorzystywania danych w innych procesach

Wykazanie powiązań między w/w wymaganiami oraz pokazanie praktycznego zastosowania

Grupa Docelowa

Pracownicy działów jakości / logistyki / produkcji / nowych uruchomień oraz specjaliści odpowiedzialni za komunikację i współpracę z klientem.

Czas trwania

1 dzień

Zapisz się na szkolenie