Q06 Wymagania Specyficzne Grupy Volkswagena - Szkolenia Bureau Veritas

Q06 Wymagania Specyficzne Grupy Volkswagena

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

W ramach szkolenia uczestnicy poznają dokładnie wymagania specyficzne grypy VW. Podczas szkolenia w sposób jasny zostają objaśnione wszelkie aspekty opisane przez klienta w ich specyficznych wymaganiach które OEM publikują na stronach IATF jak również są częścią umów jakościowych oraz są podstawą podczas auditów klienta. Podczas szkolenia treść opisanych wymagań jest zestawiona z praktyką omawianą przez doświadczonych trenerów, audytorów.

Zakres szkolenia

Wstępna prezentacja i omówienie wymagań specyficznych klienta  w oparciu o:

Wymagania FormelQ  Konkret

Wymagania FormelQ  Capability

Wymagania FormelQ  New Parts Integral

Wymagania Specyficzne AUDI

Wymagania Specyficzne SKODA AUTO

Wykazanie powiązań między w/w wymaganiami oraz pokazanie praktycznego zastosowania

Ocena uczestników

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągła ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej oraz w fazie ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują certyfikat uczestnictwa

Grupa Docelowa

Pracownicy działów jakości / logistyki / produkcji / nowych uruchomień oraz specjaliści odpowiedzialni za komunikację i współpracę z klientem.

Czas trwania

2 dni robocze – 2 x 8 godzin

Zapisz się na szkolenie