SR04 Audytor Wewnętrzny Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) - Szkolenia Bureau Veritas

SR04 Audytor Wewnętrzny Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Szkolenie ma charakter warsztatowy i kładzie nacisk na praktyczne aspekty audytowania skuteczności funkcjonowania systemów CSR w firmie, w tym w oparciu o wymagania prawne jak i różne normy odnoszące się do CSR. Część teoretyczna szkolenia dotyczy wyjaśnienia i interpretacji wymagań różnych norm (m.in. SA8000, SMETA).   Praktyczne aspekty weryfikowania skuteczności wdrożonych systemów CSR omawiane będą na konkretnych przykładach działań firm w Polsce i za granicą oraz case study a zadania grupowe i indywidualne, dyskusje i wymiany doświadczeń pozwolą na ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Zakres szkolenia

1.Definicja i zakres CSR.

2.Omówienie wymagań i interpretacja wybranych standardów związanych z odpowiedzialnością społeczną.

3.Zasady prowadzenia audytów.

4.Praktyczne aspekty audytowania systemów odpowiedzialności społecznej

5.Interpretacja sytuacji audytowych

6.Raportowanie skuteczności funkcjonowania systemów CSR.

7.Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych.

Ocena uczestników

Ocena zaangażowania uczestników szkolenia przez prowadzącego szkolenie
Egzamin.
Na zakończenie sesji uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej.

Czas trwania

2 dni

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte