S06 Środowiskowa Ocena Cyklu Życia - Szkolenia Bureau Veritas

S06 Środowiskowa Ocena Cyklu Życia

Zapisz się na szkolenie

Korzyści
W ramach szkolenia Uczestnicy poznają zagadnienia związane z narzędziem badawczym jakim jest środowiskowa ocena cyklu życia, w tym standardy ISO 14040 oraz 14044 oraz fazy przeprowadzania oceny cyklu życia. Poprzez ćwiczenia praktyczne Uczestnicy nabywają umiejętności zastosowania wybranych metod szacowania wpływu na środowisko.

Zakres szkolenia

  • Wstępne zagadnienia związane z oceną cyklu życia;
  • Charakterystyka standardów ISO 14040, 14044 oraz ISO/TS 14048;
  • Wykorzystanie oceny cyklu życia podczas wdrażania nowej normy ISO 14001:2015;
  • Fazy oceny cyklu życia;
  • Przykładowa ocena cyklu życia wybranego produktu;
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie.

Grupa docelowa
Pracownicy wszystkich szczebli, w szczególności osoby odpowiedzialne za aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwach, projektanci, pracownicy działów badawczo-rozwojowych.

Czas trwania
1 dzień

Zapisz się na szkolenie