Warunki uczestnictwa w szkoleniu online

Warunki uczestnictwa w szkoleniu online

Opłaty

 • Do wszystkich opłat szkoleniowych prezentowanych w katalogu lub innych dokumentach należy doliczyć stawkę VAT – 23%.
 • Cena kursu obejmuje: pełny zestaw materiałów szkoleniowych – nagranie.

Opłata za szkolenie powinna być uregulowana przed rozpoczęciem kursu,
po potwierdzeniu przez koordynatora kursu,
że szkolenie odbywa się w zaplanowanym terminie.

Wpłatę należy dokonać na konto:

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.,
Siedziba spółki: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
NIP: 521-32-23-301,   KRS: 0000142119
zarej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakł: 1.470.000,00 PLN

RBS BANK S.A. (Polska)
Nr rach.: 80 1670 0004 0000 6439 9115 6879

 

 

Rezygnacja z uczestnictwa

 • Uczestnictwo w kursie może być odwołane z ponad 7 dniowym wyprzedzeniem do rozpoczęcia się kursu.
 • Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w kursie nastąpi na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub z powodu nieobecności uczestnika, Bureau Veritas ma prawo do pobrania opłaty.
 • Aby uniknąć strat prosimy o rozważne decyzje odnośnie rezygnacji z uczestnictwa.

Zastępowanie i przenoszenie

 • Zmiana osoby uczestniczącej na inną dozwolona jest do dnia rozpoczęcia się kursu. Decyzja zmiany terminu na inny może być potraktowana jako rezygnacja z kursu.

Wymagania sprzętowe

Wszyscy uczestnicy biorący udział w kursie muszą dysponować następującym sprzętem:

 • komputer PC z kartą dźwiękową,
 • zalecany zestaw słuchawkowy (można też słuchać webinaru przez głośniki komputera),
 • oprogramowanie (Microsoft XP/Vista/7), w zależności od oprogramowania konieczna jest także Adobe Flash Player w wersji wyższej niż 10.0,
 • łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 256 kbps,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer – wersja 7 lub wyższa, Google Chrome, Mozilla Firefox, wersja 10 lub wyższa.

Rozkład zajęć kursów

 • Bureau Veritas rezerwuje sobie prawo do zmiany opublikowanego programu kursu i / lub rozkładu zajęć.
 • W przypadku odwołania kursu przez Bureau Veritas, odpowiedzialność finansowa będzie ograniczona do zwrotu wniesionych opłat.

Wersja językowa

 • Wszystkie szkolenia realizowane przez Bureau Veritas prowadzone są po polsku; w wyjątkowych sytuacjach wykładowcy mogą wspierać się na materiałach oryginalnych (check listy, normy) wydanych po angielsku.