Aktualne szkolenia otwarte

Aktualne szkolenia otwarte

Data Tytuł szkolenia
Cena (Bez zakwaterowania)
Lokalizacja Zapisz się
Jakość
11-13.09.2018 I02 Pełnomocnik ds. ZSZ
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
11-13.12.2018 I02 Pełnomocnik ds. ZSZ
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
17-18.09.2018 I03 – Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA)
1000 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
20-22.08.2018 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
1540 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
15-17.10.2018 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
1540 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
03-05.12.2018 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
1540 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
27-31.08.2018 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
05-09.11.2018 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
10-14.12.2018 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
25-27.09.2018 I08 Audytor Wewnętrzny
Zintegrowanych Systemów Zarządzania

1500 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
13-15.11.2018 I08 Audytor Wewnętrzny
Zintegrowanych Systemów Zarządzania

1500 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
BHP
07.09.2018 B01 Zmiany w wymaganiach – ISO 45000 NEW!
500 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
27-28.11.2018 B02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
17-19.09.2018 B03 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem rej. w CQI/IRCA
1760 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
03-05.12.2018 B03 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem rej. w CQI/IRCA
1760 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Żywność
13-14.11.2018 H02 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
1200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
13-14.12.2018 H02 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
1200 zł + VAT
Rzeszów
Zapisz się
03-07.09.2018 H03 Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
07.09.2018 H07 IFS v. 6.1 – praktyczna interpretacja wymagań i najnowszych zmian
500 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
12.10.2018 H07 IFS v. 6.1 – praktyczna interpretacja wymagań i najnowszych zmian
500 zł + VAT
Kielce
Zapisz się
26.11.2018 H07 IFS v. 6.1 – praktyczna interpretacja wymagań i najnowszych zmian
500 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
17.12.2018 H07 IFS v. 6.1 – praktyczna interpretacja wymagań i najnowszych zmian
500 zł + VAT
Kraków
Zapisz się
17.09.2018 H08 BRC ver.7 praktyczna interpretacja wymagań i najnowszych zmian
550 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
29.10.2018 H08 BRC ver.7 praktyczna interpretacja wymagań i najnowszych zmian
550 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
19.11.2018 H08 BRC ver.7 praktyczna interpretacja wymagań i najnowszych zmian
550 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
18.12.2018 H08 BRC ver.7 praktyczna interpretacja wymagań i najnowszych zmian
550 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
WARSZTATY
07.08.2018
H12 Food Defense – Obrona Żywności i Zarządzanie Kryzysowe
750 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
WARSZTATY
05.09.2018
H12 Food Defense – Obrona Żywności i Zarządzanie Kryzysowe
750 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
WARSZTATY
10.10.2018
H12 Food Defense – Obrona Żywności i Zarządzanie Kryzysowe
750 zł + VAT
Kraków
Zapisz się
WARSZTATY
20.11.2018
H12 Food Defense – Obrona Żywności i Zarządzanie Kryzysowe
750 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
30-31.08.2018 H15 Audytor Wewnętrzny IFS/BRC
1200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
18-19.10.2018 H15 Audytor Wewnętrzny IFS/BRC
1200 zł + VAT
Kraków
Zapisz się
06-07.11.2018 H15 Audytor Wewnętrzny IFS/BRC
1200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
26-28.09.2018 H21 FSPCA – Prewencyjne środki nadzoru w Bezpieczeństwie Żywności
4470 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
26-28.11.2018 H21 FSPCA – Prewencyjne środki nadzoru w Bezpieczeństwie Żywności
4470 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Energia
20.08.2018 E01 Wymagania ISO 50001
750 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
09.10.2018 E01 Wymagania ISO 50001
750 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
03.12.2018 E01 Wymagania ISO 50001
750 zł + VAT
Rzeszów
Zapisz się
21-22.08.2018 E02 Audytor Wewnętrzny ISO 50001 (nierejestrowane)
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
17-18.09.2018 E02 Audytor Wewnętrzny ISO 50001 (nierejestrowane)
1600 zł + VAT
Kraków
Zapisz się
15-16.11.2018 E02 Audytor Wewnętrzny ISO 50001 (nierejestrowane)
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
10-12.10.2018 E03 Audytor Wiodący ISO 50001 (nierejestrowane)
2900 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
10-12.12.2018 E03 Audytor Wiodący ISO 50001 (nierejestrowane)
2900 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
IRCA
20-22.08.2018 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
1540 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
15-17.10.2018 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
1540 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
03-05.12.2018 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
1540 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
27-31.08.2018 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
05-09.11.2018 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
10-14.12.2018 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
17-19.09.2018 B03 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem rej. w CQI/IRCA
1760 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
03-05.12.2018 B03 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem rej. w CQI/IRCA
1760 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
15-17.10.2018 S05 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 (rej. w IRCA)
1760 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
03-05.12.2018 S05 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 (rej. w IRCA)
1760 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
03-07.09.2018 H03 Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Środowisko
04.12.2018 S01 Praktyczna interpretacja wymagań ISO 14001:2015
590 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
09-10.10.2018 S02 Audytor Wewnętrzny ISO 14001:2015
1400 zł + VAT
Lublin
Zapisz się
06-07.11.2018 S02 Audytor Wewnętrzny ISO 14001:2015
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
15-17.10.2018 S05 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 (rej. w IRCA)
1760 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
03-05.12.2018 S05 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 (rej. w IRCA)
1760 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
24-26.10.2018 S07 EMAS weryfikator środowiskowy – NEW!
1500 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
12.09.2018 FSC-STD-40-005 V3-1 Company Evaluation of Controlled Wood
750 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Biomasa
Terminy szkoleń wkrótce
Budownictwo
Terminy szkoleń wkrótce
Odpowiedzialność społeczna
18-19.09.2018 SR04 Audytor Wewnętrzny Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Lotnictwo
20-21.09.2018 J00 Audytor Wewnętrzny AS/EN 9100 rev. D
1700 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Materiały niebezpieczne
Terminy szkoleń wkrótce
Bezpieczeństwo informacji
29-30.10.2018 IT02 Zarządzanie ryzykiem – bezpieczeństwo informacji
1200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
13-14.12.2018 IT02 Zarządzanie ryzykiem – bezpieczeństwo informacji
1200 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
Motoryzacja
FORUM
27-28.09.2018
III Forum branży motoryzacyjnej Bureau Veritas
1190/1290 zł + VAT
Dąbrowa Górnicza
Zapisz się
15.10.2018 Q01 Omówienie wymagań IATF 16949:2016 NEW!!
690 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
16.11.2018 Q01 Omówienie wymagań IATF 16949:2016 NEW!!
690 zł +VAT
Katowice
Zapisz się
10.12.2018 Q01 Omówienie wymagań IATF 16949:2016 NEW!!
690 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
28-29.08.2018 Q02 Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 NEW!
1400 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
22-23.11.2018 Q02 Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 NEW!
1400 zł +VAT
Kraków
Zapisz się

Kolejnictwo

Terminy szkoleń wkrótce
Wyroby medyczne
Terminy szkoleń wkrótce
Kompetencje audytorskie
Terminy szkoleń wkrótce

Podane powyżej ceny dotyczą kosztów szkolenia. Jeżeli chcieliby Państwo wykupić dodatkowo zakwaterowanie w hotelu prosimy o kontakt – ceny noclegów są ustalane indywidualnie na każde szkolenie.