Aktualne szkolenia otwarte

Aktualne szkolenia otwarte

Data Tytuł szkolenia
Cena (Bez zakwaterowania)
Lokalizacja Zapisz się
Jakość
10.05.2019 I01 Praktyczna Interpretacja ISO 9001:2015
590 zł + VAT
Kraków
Zapisz się
09-11.04.2019 I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
01-03.04.2019 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (rej.w CQI/IRCA)
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
10-12.06.2019 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (rej.w CQI/IRCA)
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
18-22.03.2019 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
3300 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
20-24.05.2019 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
3300 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
24-28.06.2019 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
3300 zł + VAT
Gdańsk
Zapisz się
24-26.04.2019 I07 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
12-14.06.2019 I07 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001
1800 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
14-16.05.2019 I08 Audytor Wewnętrzny Systemów Zintegrowanych
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
BHP
26.04.2019 B01 Praktyczna Interpretacja ISO 45001:2018
650 zł + VAT
Kraków
Zapisz się
11.06.2019 B01 Praktyczna Interpretacja ISO 45001:2018
590 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
14-15.03.2019 B02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
21-22.05.2019 B02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
18-19.06.2019 B02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018
1400 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
20-22.02.2019 B03 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 (rej. w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
24-26.04.2019 B03 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 (rej. w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Poznań
Zapisz się
12-14.06.2019 B03 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 (rej. w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Gdańsk
Zapisz się
Żywność
21.05.2019 H01 Omówienie normy ISO 22000:2018
590 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
30-31.05.2019 H02 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
27-28.06.2019 H02 Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018
1400 zł + VAT
Kraków
Zapisz się
10.06.2019 H07 Praktyczna interpretacja IFS wersja 6.1
590 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
16.05.2019 H08 Praktyczna interpretacja BRC wersja 8.0
590 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
27.05.2019 H08 Praktyczna interpretacja BRC wersja 8.0
590 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
06.06.2019 H08 Praktyczna interpretacja BRC wersja 8.0
590 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
14.06.2019 H12 Warsztaty Food Defense – Obrona Żywności i Zarządzanie Kryzysowe
590 zł + VAT
Kraków
Zapisz się
13-14.05.2019 H15 Audytor Wewnętrzny IFS/BRC
1300 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
30-31.05.2019 H15 Audytor Wewnętrzny IFS/BRC
1300 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
10-12.06.2019 H21 FSPCA – Prewencyjne środki nadzoru w Bezpieczeństwie Żywności
4470 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Energia
29.03.2019 E01 Omówienie wymagań ISO 50001:2018
750 zł + VAT
Kraków
Zapisz się
17.05.2019 E01 Omówienie wymagań ISO 50001:2018
750 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
04-05.02.2019 E02 Audytor Wewnętrzny ISO 50001:2018
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
15-16.04.2019 E02 Audytor Wewnętrzny ISO 50001:2018
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
CQI/IRCA
01-03.04.2019 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (rej.w CQI/IRCA)
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
10-12.06.2019 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (rej.w CQI/IRCA)
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
18-22.03.2019 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
3300 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
20-24.05.2019 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
3300 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
24-28.06.2019 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
3300 zł + VAT
Gdańsk
Zapisz się
20-22.02.2019 B03 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 (rej. w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
24-26.04.2019 B03 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 (rej. w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Poznań
Zapisz się
12-14.06.2019 B03 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 (rej. w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Gdańsk
Zapisz się
01-05.04.2019 S04 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
3300 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
04-06.03.2019 S05 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
17-19.06.2019 S05 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Środowisko
18.06.2019 S01 Praktyczna Interpretacja Wymagań ISO 14001:2015
590 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
02-03.04.2019 S02 Audytor Wewnętrzny ISO 14001:2015
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
06-07.06.2019 S02 Audytor Wewnętrzny ISO 14001:2015
1400 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
04-06.03.2019 S05 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
24-26.04.2019 S05 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015 (rej. W CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
17-19.06.2019 S05 Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o System Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015 (rej.w CQI/IRCA)
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Biomasa
Terminy szkoleń wkrótce
Budownictwo
Terminy szkoleń wkrótce
Odpowiedzialność społeczna
17.05.2019 SR01 Pierwsze kroki z CSR
750 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
18-19.06.2019 SR04 Audytor Wewnętrzny Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
1400 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Lotnictwo
19-21.03.2019
EDYCJA SPECJALNA
Audytor Wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically Equivalent to AS9100 D)
od 590 zł +VAT
Rzeszów
Zapisz się
24-26.04.2019 Omówienie AS 9100 i Audytor Wewnętrzny AS 9100
2500 zł +VAT
Wrocław
Zapisz się
25.06.2019 Omówienie AS 9100
650 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
26-27.06.2019 Audytor Wewnętrzny AS 9100
1500 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
Materiały niebezpieczne
Terminy szkoleń wkrótce
Bezpieczeństwo informacji
06-10.05.2019 Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
(PDO – Personal Data Protection Officer)

3200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
15-16.04.2019 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2017
1200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
08-10.04.2019 Szkolenie dla Operatorów Usług Kluczowych (OUK) zgodnie z Dyrektywą NIS (Network and Information Security)
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
13-14.05.2019 Kodeks dobrych praktyk ochrony danych osobowych zgodnie z ISO/IEC 29151:2017 oraz ocena skutków przetwarzania danych osobowych zgodnie z ISO/IEC 29134:2017
1200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
01-03.04.2019 Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczńestwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 oraz RODO
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
Motoryzacja
16.05.2019 Q01 Omówienie Wymagań Standardu IATF 16949:2016
690 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
14-15.03.2019 A07/6 – Porównanie APQP vs MLA-RGA
1900 zł +VAT
Lubliniec
Zapisz się
13-14.06.2019 Q02 Audytor Wewnętrzny Standardu IATF 16949:2016
1400 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
07-08.05.2019 Q04 APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu
1400 zł +VAT
Rzeszów
Zapisz się
04.06.2019 Q05 Dokumentacja Plan Kontroli i Flow Chart
750 zł +VAT
Katowice
Zapisz się
03-04.04.2019 Q06 Wymagania Specyficzne Grupy Volkswagena
1400 zł +VAT
Rzeszów
Zapisz się
30-31.05.2019 Q07 Audit Procesu wg VDA 6.3 ed 2016
1400 zł +VAT
Katowice
Zapisz się
Kolejnictwo
Terminy szkoleń wkrótce
Wyroby medyczne
Terminy szkoleń wkrótce
Kompetencje audytorskie
Terminy szkoleń wkrótce

Podane powyżej ceny dotyczą kosztów szkolenia. Jeżeli chcieliby Państwo wykupić dodatkowo zakwaterowanie w hotelu prosimy o kontakt – ceny noclegów są ustalane indywidualnie na każde szkolenie.