Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Opłaty

 • Do wszystkich opłat szkoleniowych prezentowanych w katalogu lub innych dokumentach należy doliczyć stawkę VAT – 23%.
 • Cena kursu obejmuje: pełny zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe oraz lunch.

Dodatkowo płatne

Zakwaterowanie – opcjonalnie. Cena ustalana w zależności od miejsca szkolenia.

Opłata za szkolenie powinna być uregulowana przed rozpoczęciem kursu,
po potwierdzeniu przez koordynatora kursu,
że szkolenie odbywa się w zaplanowanym terminie.

Wpłatę należy dokonać na konto:

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.,
Siedziba spółki: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
NIP: 521-32-23-301,   KRS: 0000142119
zarej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakł: 1.470.000,00 PLN
MBANK S.A. (Polska)
Nr rach.: 06 1140 1010 0000 2948 2900 1001

 

Rezygnacja z uczestnictwa

 • Uczestnictwo w kursie może być odwołane z ponad 10 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem do rozpoczęcia się kursu.
 • Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w kursie nastąpi na mniej niż 10 dni (dni robocze) przed rozpoczęciem kursu lub z powodu nieobecności uczestnika, Bureau Veritas ma prawo pobrania całej opłaty. W przypadku przesłania zgłoszenia na szkolenie na mniej niż 10 dni roboczych przed terminem jego realizacji, nie ma możliwości bezkosztowej anulacji. Uczestnictwo może być przeniesione na kolejny termin, natomiast faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie zgłoszenia (pełna kwota).
 • Aby uniknąć strat prosimy o rozważne decyzje odnośnie rezygnacji z uczestnictwa.

Zastępowanie i przenoszenie

 • Zmiana osoby uczestniczącej na inną dozwolona jest do dnia rozpoczęcia się kursu. Decyzja zmiany terminu na inny może być potraktowana jako rezygnacja z kursu.

Rozkład zajęć kursu

 • Bureau Veritas rezerwuje sobie prawo do zmiany opublikowanego programu kursu i / lub rozkładu zajęć.
 • W ciągu 7 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia Bureau Veritas potwierdza lub odwołuje kurs. Taka informacja zostaje wysłana mailowo do wszystkich, którzy zapisali się na szkolenie, przesyłając formularz zgłoszeniowy.
 • W przypadku odwołania kursu przez Bureau Veritas, odpowiedzialność finansowa będzie ograniczona do zwrotu wniesionych opłat.

Wersja językowa

 • Wszystkie szkolenia realizowane przez Bureau Veritas prowadzone są po polsku; w wyjątkowych sytuacjach wykładowcy mogą wspierać się na materiałach oryginalnych (check listy, normy) wydanych po angielsku.

Zakwaterowanie

 • Podczas pobytu na szkoleniu uczestnicy zakwaterowani są zawsze w pokojach jednoosobowych.
 • Dodatkowe usługi tj.: telefon, parking i itp. nie są wliczone w cenę kursu i prosimy o ich indywidualne uregulowanie.
 • Dodatkowe osobiste rachunki nie uregulowane na zakończenie kursu, będą zapłacone przez firmę lub uczestnika.

Wyżywienie

 • Bureau Veritas Polska zapewnia uczestnikom standardowe wyżywienie oferowane przez ośrodek szkoleniowy.
 • W przypadku specjalnych dietetycznych lub zdrowotnych wymagań żywieniowych, prosimy o poinformowanie organizatorów z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.