Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

Analiza ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia poznają Państwo pojęcia i mechanizmy związane z wpływem przedsiębiorstwa na zmiany klimatu. Zostaną przedstawione metody przeprowadzenia analizy ryzyk i szans dla organizacji, a ta wiedza będzie kluczowa do przeprowadzenia oceny Państwa organizacji w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz do opracowania i wdrożenia jej strategii klimatycznej. Analiza ryzyk i szans może być przedstawiana w raportach społecznej odpowiedzialności biznesu bądź w sprawozdaniach informacji danych pozafinansowych. Będzie ona odgrywać duże znaczenie w komunikacji z interesariuszami oraz wpływać na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

Specjalistów i inżynierów ds. ochrony środowiska,
Audytorów wewnętrznych standardu ISO 14001,
Osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem,
Osób chcących zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

• Wprowadzenie do zmian klimatu – omówienie podstawowych pojęć i mechanizmów związanych z zmianami klimatu oraz ich przyczyn i skutków.

• Analiza ryzyka – omówienie metod i narzędzi do oceny ryzyka dla organizacji na skutek zmian klimatu, w tym ryzyko fizyczne, ryzyko regulacyjne oraz ryzyko reputacyjne.

• Analiza szans – omówienie możliwości i szans dla organizacji na skutek zmian klimatu, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej, rozwijanie nowych technologii oraz rozwijanie rynków zielonych produktów i usług.

• Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie analizują ryzyko i szanse związane z zmianami klimatu oraz jakie korzyści z tego wynikają.

• Wdrażanie strategii klimatycznej – omówienie metod do wdrażania strategii klimatycznej w organizacji oraz jakie korzyści z tego wynikają.

• Pytania i odpowiedzi

• Wprowadzenie do zmian klimatu – omówienie podstawowych pojęć i mechanizmów związanych z zmianami klimatu oraz ich przyczyn i skutków.

• Analiza ryzyka – omówienie metod i narzędzi do oceny ryzyka dla organizacji na skutek zmian klimatu, w tym ryzyko fizyczne, ryzyko regulacyjne oraz ryzyko reputacyjne.

• Analiza szans – omówienie możliwości i szans dla organizacji na skutek zmian klimatu, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej, rozwijanie nowych technologii oraz rozwijanie rynków zielonych produktów i usług.

• Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie analizują ryzyko i szanse związane z zmianami klimatu oraz jakie korzyści z tego wynikają.

• Wdrażanie strategii klimatycznej – omówienie metod do wdrażania strategii klimatycznej w organizacji oraz jakie korzyści z tego wynikają.

• Pytania i odpowiedzi

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w branży rolniczej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, jako pasjonatka działań prośrodowiskowych. Obecnie, w Bureau Veritas Polska, na stanowisku Konsultantki ds. (…)

Czytaj więcej

Absolwentka studiów magisterskich Industrial Ecology Uniwersytetu Technologicznego Delft, posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Uważa, że połączenie wiedzy inżynieryjnej z nauką o środowisku jest właściwą drogą do wprowadzania realnych zmian (…)

Czytaj więcej

Paulina Szulc Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian. Swoje doświadczenia z branży R&D wykorzystuje w codziennej (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!