Szkolenie z kategorii Lotnictwo

Audytor Wewnętrzny EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D)

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu pogłębią Państwo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Wymagań normy AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D)
 • Kluczowych zagadnień związanych z systemem zarządzania jakością wg AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D)
 • Planowania audytu na podstawie wyznaczonych kryteriów audytowania
 • Skutecznej realizacji audytu systemu zarządzania jakością (SZJ)
 • Identyfikowania atutów i słabości SZJ
 • Opracowania jasnego, spójnego i zasadnego raportu z audytu
 • Przedstawienia raportu z audytu właściwym pracownikom i kierownictwu

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie

Dla kogo Dla Kogo

Kandydaci na audytorów wewnętrznych standardu AS/EN 9100.

 • Kluczowe Zagadnienia Przemysłu Lotniczego  i Kosmicznego
 • Specyficzne Wymagania  i Dobre Praktyki Lotnicze
 • AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D) – wymagania standardu
  • nowa wersja standardu
  • zakres normy
  • terminologia i definicje
  • wymagania obligatoryjne
  • procedury SZJ
  • zmiany w dokumentacji
  • dostępność zapisów
  • analiza ryzyka
  • odpowiedzialność za dostawców, ich zatwierdzanie
  • przepływ (komunikacja) wymagań
  • dokumentacja produkcji
  • audytowanie – cel i planowanie audytów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego audytu
  • słownictwo związane z problematyką audytów;

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Znajomość standardu AS 9100.

 • Kluczowe Zagadnienia Przemysłu Lotniczego  i Kosmicznego
 • Specyficzne Wymagania  i Dobre Praktyki Lotnicze
 • AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D) – wymagania standardu
  • nowa wersja standardu
  • zakres normy
  • terminologia i definicje
  • wymagania obligatoryjne
  • procedury SZJ
  • zmiany w dokumentacji
  • dostępność zapisów
  • analiza ryzyka
  • odpowiedzialność za dostawców, ich zatwierdzanie
  • przepływ (komunikacja) wymagań
  • dokumentacja produkcji
  • audytowanie – cel i planowanie audytów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego audytu
  • słownictwo związane z problematyką audytów;

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Znajomość standardu AS 9100.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!