Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

Audytor wewnętrzny GlobalG.A.P

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu będą Państwo rozumieli wymagania oraz funkcjonowanie standardu GlobalGAP, a także zasady audytowania tego systemu.

 

 

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Dla kogo Dla Kogo

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie Global GAP lub weryfikację tego systemu.

Część I szkolenia
1.GLOBAL GAP – Rozwój standardu na przełomie lat
2. Założenia standardu GLOBAL G.A.P
3. Moduł bazowy Global G.A.P
Część II szkolenia
4. WYMAGANIA GLOBAL GAP dla Gospodarstw
• CZĘŚĆ I –AF Wszystkie moduły upraw
• CZĘŚĆ II – CB Podstawa upraw rolniczych
• CZEŚĆ III – FV Owoce i warzywa
5. TECHNIKI AUDYTU
1. Audytor wewnętrzny – funkcje w organizacji
2. Podstawowe cechy audytora i zasady powoływania audytorów
3. Najczęściej stosowane metody audytowania
4. Określanie celów, zakresów i kryteriów audytu
5. Tworzenie raportu z audytu wewnętrznego
6. Waga niezgodności, obserwacje i zalecenia z audytu
7. Sposoby dokumentowania niezgodności
8. Raportowanie niezgodności
9. Opracowanie planu działań korygujących
10. Rodzaje działań po audytowych (korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze)
11. Działania po audytowe jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania
12. Przykłady oceny zgodności w oparciu o wymagania systemu GLOBAL G.A.P

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

Część I szkolenia
1.GLOBAL GAP – Rozwój standardu na przełomie lat
2. Założenia standardu GLOBAL G.A.P
3. Moduł bazowy Global G.A.P
Część II szkolenia
4. WYMAGANIA GLOBAL GAP dla Gospodarstw
• CZĘŚĆ I –AF Wszystkie moduły upraw
• CZĘŚĆ II – CB Podstawa upraw rolniczych
• CZEŚĆ III – FV Owoce i warzywa
5. TECHNIKI AUDYTU
1. Audytor wewnętrzny – funkcje w organizacji
2. Podstawowe cechy audytora i zasady powoływania audytorów
3. Najczęściej stosowane metody audytowania
4. Określanie celów, zakresów i kryteriów audytu
5. Tworzenie raportu z audytu wewnętrznego
6. Waga niezgodności, obserwacje i zalecenia z audytu
7. Sposoby dokumentowania niezgodności
8. Raportowanie niezgodności
9. Opracowanie planu działań korygujących
10. Rodzaje działań po audytowych (korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze)
11. Działania po audytowe jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania
12. Przykłady oceny zgodności w oparciu o wymagania systemu GLOBAL G.A.P

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!