Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

Szkolenie: Audytor Wiodący ISO 22000 (rej. w CQI/IRCA)

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie jest jednym z pierwszych kroków do zostania kwalifikowanym audytorem rejestrowanym w CQI/IRCA. Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę na temat normy ISO 22000:2018 oraz nabędą umiejętności audytowania drugiej i trzeciej strony w zakresie jej wymagań. Po pozytywnym przejściu kursu będą Państwo umieli efektywnie przeprowadzać i raportować audyty w tym zakresie. Wszystkie materiały szkoleniowe, a także kompetencje trenerów są przygotowywane i nadzorowane przez CQI/ IRCA.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia, oraz na podstawie przeprowadzonego egzaminu;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej oraz egzaminu– certyfikat CQI/IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo Dla Kogo

Pracownicy zarządzający auditami w organizacji oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia auditów drugiej i trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w CQI/IRCA.

Interpretowanie wymagań ISO 22000:2018 w kontekście auditu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności organizacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

 • Skuteczność zarządzania ryzykiem w organizacji poprzez ocenę czynników ryzyka związanych z bezpieczeństwem żywności i planowanie środków kontroli;
 • Umiejętność utrzymania zgodności z wymogami prawnymi;
 •  Adekwatność przygotowania na nagłe wypadki i reagowania na te wypadki;
 • Wdrożenie środków kontrolowania, monitorowania i pomiaru ryzyka operacyjnego;
 • Stałe zwiększanie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Planowanie i przeprowadzanie auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 19011, raportowanie i działania poauditowe .

Celem szkolenia jest praktyczne i profesjonalne przygotowanie auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000):

 • Przedstawienie głównego celu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i wyjaśnienie zasad, procesów i technik służących do oceny i zarządzania zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności, a także ich znaczenie dla auditorów systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Wyjaśnienie celu, treści i wzajemnych powiązań pomiędzy następującymi normami, procedurami i dokumentami: normy dotyczące systemów zarządzania, ISO 22000:2018, rodzina norm ISO 9000, praktyka branżowa, standardowe procedury operacyjne oraz ramy prawne związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość metod zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000);
 • Zalecany udział w szkoleniu na Auditora Wewnętrznego ISO 22000.
 • Wypełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od obszerności materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Interpretowanie wymagań ISO 22000:2018 w kontekście auditu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności organizacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

 • Skuteczność zarządzania ryzykiem w organizacji poprzez ocenę czynników ryzyka związanych z bezpieczeństwem żywności i planowanie środków kontroli;
 • Umiejętność utrzymania zgodności z wymogami prawnymi;
 •  Adekwatność przygotowania na nagłe wypadki i reagowania na te wypadki;
 • Wdrożenie środków kontrolowania, monitorowania i pomiaru ryzyka operacyjnego;
 • Stałe zwiększanie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Planowanie i przeprowadzanie auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 19011, raportowanie i działania poauditowe .

Celem szkolenia jest praktyczne i profesjonalne przygotowanie auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000):

 • Przedstawienie głównego celu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i wyjaśnienie zasad, procesów i technik służących do oceny i zarządzania zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności, a także ich znaczenie dla auditorów systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Wyjaśnienie celu, treści i wzajemnych powiązań pomiędzy następującymi normami, procedurami i dokumentami: normy dotyczące systemów zarządzania, ISO 22000:2018, rodzina norm ISO 9000, praktyka branżowa, standardowe procedury operacyjne oraz ramy prawne związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość metod zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000);
 • Zalecany udział w szkoleniu na Auditora Wewnętrznego ISO 22000.
 • Wypełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od obszerności materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!