Szkolenie z kategorii Odpowiedzialność społeczna w biznesie (CSR)

Dialog Społeczny – w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

O szkoleniu O szkoleniu

Na tym szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę na temat zagadnienia Dialog Społeczny, prowadzonego wg standardu AA1000 – co to za proces, jakimi zasadami się rządzi i w jaki sposób należy go organizować. Dowiedzą się Państwo, jakie korzyści Dialog może przynieść Państwa organizacji, ale też – jakie „elementy ryzyka” warto brać pod uwagę podejmując decyzję o systematycznym wdrożeniu tego procesu. Będą też Państwo mieli okazję przymierzyć się do kilku praktycznych zadań związanych z Dialogiem – poprzez krótkie ćwiczenia w grupach.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Polega na ocenie Państwa zaangażowania w fazie teoretycznej (prezentacje i dyskusja) oraz praktycznej szkolenia (praca w grupach).
 • Na zakończenie sesji uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dla kogo Dla Kogo

 • Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej – np. dyrektorzy do spraw korporacyjnych,
 • Członkowie szeroko rozumianych zespołów zarządzających, rozważający wdrożenie systematycznego Dialogu Społecznego w Państwa organizacji.
 • Dialog – Wprowadzenie: korzyści dla firmy, korzyści dla interesariuszy;
 • Standard AA1000: podstawowe zasady i wytyczne;
 • Główne etapy procesu: na co szczególnie warto zwracać uwagę;
 • Podział ról: firma, moderator, facilitatorzy, audytor;
 • Stakeholder mapping: jak dobierać interesariuszy? Jak zapewnić reprezentatywną próbę, np. pracowników? Czy (i jak) włączać zdecydowanych oponentów?
 • Issues mapping: w jakich obszarach powinna toczyć się dyskusja? Jak się do niej przygotować?
 • Sesje dyskusyjne: jak je organizować? Jak je prowadzić? Jak je oceniać?
 • Oczekiwania interesariuszy: zbieranie, grupowanie, analiza;
 • Zobowiązania firmy: decyzja na „tak” lub decyzja na „nie” (z uzasadnieniem); plany działań i mierniki realizacji zobowiązań;
 • Raportowanie: na poszczególnych etapach i na koniec danego cyklu; formy drukowane i elektroniczne; uwzględnienie wytycznych GRI;
 • Pułapki i typowe błędy na różnych etapach procesu: stakeholder / issues mapping; dyskusja z interesariuszami; zobowiązania i plany działań; raportowanie; przerywanie / zarzucanie procesu.

Menedżer ds. Zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska, ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarach zmian klimatu, energii i zarządzania ryzykiem. Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, (…)

Czytaj więcej

Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska. Specjalizuje się w obliczaniu śladu węglowego organizacji, produktów, wydarzeń, neutralizacji emisji gazów cieplarnianych (carbon offset), a także opracowywaniu planów działań firm w celu zmniejszenia ich negatywnego (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

 • Wskazana znajomość problematyki odpowiedzialności społecznej i przykładów działań podejmowanych w tej sferze przez różne firmy w Polsce;
 • Jako ćwiczenie wprowadzające, uczestnicy szkolenia będą proszeni, by przed sesją wyszukali (we własnym zakresie) i przeanalizowali standard AA1000.
 • Dialog – Wprowadzenie: korzyści dla firmy, korzyści dla interesariuszy;
 • Standard AA1000: podstawowe zasady i wytyczne;
 • Główne etapy procesu: na co szczególnie warto zwracać uwagę;
 • Podział ról: firma, moderator, facilitatorzy, audytor;
 • Stakeholder mapping: jak dobierać interesariuszy? Jak zapewnić reprezentatywną próbę, np. pracowników? Czy (i jak) włączać zdecydowanych oponentów?
 • Issues mapping: w jakich obszarach powinna toczyć się dyskusja? Jak się do niej przygotować?
 • Sesje dyskusyjne: jak je organizować? Jak je prowadzić? Jak je oceniać?
 • Oczekiwania interesariuszy: zbieranie, grupowanie, analiza;
 • Zobowiązania firmy: decyzja na „tak” lub decyzja na „nie” (z uzasadnieniem); plany działań i mierniki realizacji zobowiązań;
 • Raportowanie: na poszczególnych etapach i na koniec danego cyklu; formy drukowane i elektroniczne; uwzględnienie wytycznych GRI;
 • Pułapki i typowe błędy na różnych etapach procesu: stakeholder / issues mapping; dyskusja z interesariuszami; zobowiązania i plany działań; raportowanie; przerywanie / zarzucanie procesu.

Menedżer ds. Zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska, ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarach zmian klimatu, energii i zarządzania ryzykiem. Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, (…)

Czytaj więcej

Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska. Specjalizuje się w obliczaniu śladu węglowego organizacji, produktów, wydarzeń, neutralizacji emisji gazów cieplarnianych (carbon offset), a także opracowywaniu planów działań firm w celu zmniejszenia ich negatywnego (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

 • Wskazana znajomość problematyki odpowiedzialności społecznej i przykładów działań podejmowanych w tej sferze przez różne firmy w Polsce;
 • Jako ćwiczenie wprowadzające, uczestnicy szkolenia będą proszeni, by przed sesją wyszukali (we własnym zakresie) i przeanalizowali standard AA1000.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!