Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo Żywności

Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa, 26-27 sierpień 2019

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1400 zł

Ilość osób:

1