Szkolenie z kategorii Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR)

Carbon Disclosure Project . Jak osiągnąć wysoką ocenę?

O szkoleniu O szkoleniu

Obszary związane ze zmianami klimatu w ostatnich czasach stały się codziennym tematem rozmów. Dotyczą nie tylko działalności człowiek i jego wpływu na Klimat, ale także działalności biznesowej i związanej z tym wpływem na globalne ocieplenie.  Cykl szkoleń z Zakresu Zmian Klimatu ma za zadanie wprowadzić w tematykę Zmian Klimatu i w sposób ogólny potraktować szerokie spektrum zagadnień klimatycznych. Następnie przybliżyć szczegółowo najważniejsze zagadnienia: jak przygotować swój biznes na zbliżającą się katastrofę klimatyczną, jak oszacować ryzyka i zidentyfikować szanse rynkowe z tym związane, jak obliczyć swój wpływ na klimat oraz wybrać format raportowania.

Dzięki temu szkoleniu z zarządzania ryzykiem klimatycznym uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności do zbudowania strategii w zakresie Zmian Klimatu w swoich firmach.

Kolejnym zagadnieniem szczegółowo omawianym jest sprawozdawczość niefinansowa firm i standardy z tym związane. Uczestnicy będą mieli okazję poznać różne metodyki i standardy raportowania, a dzięki praktycznym poradom będą w stanie dobrać odpowiednią metodykę do swojej działalności.

Szczególną uwagę poświęcono raportowaniu kwestii klimatycznych w ramach Carbon Disclosure Project (CDP) największej bazy danych dotyczących zmian klimatu dla globalnego odbiorcy. Internetowa baza danych CDP jest największym rejestrem emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach i ich strategii dotyczącej zmian klimatu na świecie. Organizacja ta reprezentowała w 2019 roku 525 inwestorów na świecie i wystosowała zaproszenia do 6000 największych firm na świecie, w tym w Polsce, aby uzupełniły one formularze dotyczące ich podejścia do kwestii zmian klimatu.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;

Na zakończenie szkolenia otrzymują Państwo certyfikat uczestnictwa.

Dla kogo Dla Kogo

Kierownictwo wyższego i średniego szczebla, kierownicy działu CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, relacji inwestorskich, komunikacji, marketingu, członkowie rad nadzorczych.

Pracownicy działów ochrony środowiska, zakupów, sprzedaży, CSR, zarządzania energią.

Osoby zaangażowane w budowę i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem,

Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

Szkolenie ze zmian klimatu omawia następujące tematy:

1.Co to jest Carbon Disclosure Project i w jakim celu istnieje?

2. Prezentacja programu Climate Change – formularza, poradnika, metodologii oceny odpowiedzi, kryteriów oceny, terminów

3.Kto może zobaczyć uzupełniony formularz?

4.Jak przeglądać formularze innych firm?

5.Dokładny przegląd formularza oraz działań do realizacji w firmie w wymienionych obszarach oraz praktyczne przykłady ich realizacji

– ulokowanie odpowiedzialności za zarządzanie kwestiami klimatycznymi w strukturze firmy,

– ryzyka i szanse klimatyczne oraz procedury ich identyfikacji,

6.Strategia biznesowa w kontekście zmian klimatu;

– Analizy scenariuszowe,

– Ustanowienie celów redukcyjnych i sposobów ich realizacji,

– Obliczanie emisji GHG zgodnie ze standardem GHG Protocol/ normą ISO 14064-1,

  • Raportowanie emisji w zakresie 1, 2, 3,
  • Wybór roku bazowego
  • Zużycie energii,
  • Weryfikacja emisji GHG przez niezależną trzecią stronę,
  • Kwestie klimatyczne w łańcuchu wartości

7.Ćwiczenia praktyczne.

Menedżer ds. Zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska, ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarach zmian klimatu, energii i zarządzania ryzykiem. Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, (…)

Czytaj więcej

Szkolenie ze zmian klimatu omawia następujące tematy:

1.Co to jest Carbon Disclosure Project i w jakim celu istnieje?

2. Prezentacja programu Climate Change – formularza, poradnika, metodologii oceny odpowiedzi, kryteriów oceny, terminów

3.Kto może zobaczyć uzupełniony formularz?

4.Jak przeglądać formularze innych firm?

5.Dokładny przegląd formularza oraz działań do realizacji w firmie w wymienionych obszarach oraz praktyczne przykłady ich realizacji

– ulokowanie odpowiedzialności za zarządzanie kwestiami klimatycznymi w strukturze firmy,

– ryzyka i szanse klimatyczne oraz procedury ich identyfikacji,

6.Strategia biznesowa w kontekście zmian klimatu;

– Analizy scenariuszowe,

– Ustanowienie celów redukcyjnych i sposobów ich realizacji,

– Obliczanie emisji GHG zgodnie ze standardem GHG Protocol/ normą ISO 14064-1,

  • Raportowanie emisji w zakresie 1, 2, 3,
  • Wybór roku bazowego
  • Zużycie energii,
  • Weryfikacja emisji GHG przez niezależną trzecią stronę,
  • Kwestie klimatyczne w łańcuchu wartości

7.Ćwiczenia praktyczne.

Menedżer ds. Zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska, ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarach zmian klimatu, energii i zarządzania ryzykiem. Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!