Szkolenie z kategorii Zarządzanie środowiskiem

High level w zarządzaniu kwestiami klimatycznymi w firmie

O szkoleniu O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie działań, które firma powinna zrealizować, aby dobrze zarządzać kwestiami klimatycznymi począwszy od obliczenia śladu węglowego firmy, poprzez zarządzanie emisjami i dążenie do ich redukcji, angażowanie interesariuszy w łańcuchu wartości oraz raportowanie do klientów oraz społeczeństwa. W ciągu jednego dnia poruszone zostaną w sposób ogólny najważniejsze tematy związane z wpływem firmy na Klimat.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.

Na zakończenie szkolenia otrzymują Państwo certyfikat uczestnictwa.

Dla kogo Dla Kogo

Kierownictwo wyższego i średniego szczebla, kierownicy działu CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, relacji inwestorskich, komunikacji, marketingu, członkowie rad nadzorczych.

Pracownicy działów ochrony środowiska, zakupów, sprzedaży, CSR, zarządzania energią.

Osoby zaangażowane w budowę i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem,

Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

1.Wpływ zagadnień związanych ze zmianami klimatu na biznes.

2. Obliczanie śladu węglowego firmy

3. Działania do realizacji w firmie w wymienionych obszarach oraz praktyczne sposoby ich realizacji:

– ulokowanie odpowiedzialności za zarządzanie kwestiami klimatycznymi w strukturze firmy,

– ryzyka i szanse klimatyczne oraz procedury ich identyfikacji,

– strategia biznesowa w kontekście zmian klimatu;

 •  analizy scenariuszowe,
 •  ustanowienie celów redukcyjnych i sposobów ich realizacji,
 •  obliczanie emisji GHG zgodnie ze standardem GHG Protocol/ normą ISO 14064-1,
 •  raportowanie emisji w zakresie 1, 2, 3,
 •  wybór roku bazowego,
 •  zużycie energii,

– weryfikacja emisji GHG przez niezależną trzecią stronę,

– kwestie klimatyczne w łańcuchu wartości

4. Omówienie wymagań raportowania kwestii klimatycznych w najpopularniejszych standardach.

Menedżer ds. Zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska, ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarach zmian klimatu, energii i zarządzania ryzykiem. Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, (…)

Czytaj więcej

1.Wpływ zagadnień związanych ze zmianami klimatu na biznes.

2. Obliczanie śladu węglowego firmy

3. Działania do realizacji w firmie w wymienionych obszarach oraz praktyczne sposoby ich realizacji:

– ulokowanie odpowiedzialności za zarządzanie kwestiami klimatycznymi w strukturze firmy,

– ryzyka i szanse klimatyczne oraz procedury ich identyfikacji,

– strategia biznesowa w kontekście zmian klimatu;

 •  analizy scenariuszowe,
 •  ustanowienie celów redukcyjnych i sposobów ich realizacji,
 •  obliczanie emisji GHG zgodnie ze standardem GHG Protocol/ normą ISO 14064-1,
 •  raportowanie emisji w zakresie 1, 2, 3,
 •  wybór roku bazowego,
 •  zużycie energii,

– weryfikacja emisji GHG przez niezależną trzecią stronę,

– kwestie klimatyczne w łańcuchu wartości

4. Omówienie wymagań raportowania kwestii klimatycznych w najpopularniejszych standardach.

Menedżer ds. Zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska, ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarach zmian klimatu, energii i zarządzania ryzykiem. Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!