Szkolenie z kategorii Środowisko

Omówienie wymagań ISO 14001:2015

Miejsce i termin szkolenia:

Wrocław, 04 lipiec

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

750 zł

Ilość osób:

1