Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

Omówienie wymagań systemu EFISC

O szkoleniu O szkoleniu

Uczestnicy poznają wymagania systemu European Feeds Ingredients Safety Certification.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą:
– znali rolę systemu EFISC w produkcji materiałów paszowych
– znali kluczowe wymagania systemu EFISC
– potrafili przeprowadzić audyt wewnętrzny
– wiedzieli, jak zarządzać sytuacjami kryzysowymi
– umieli ocenić ryzyko zafałszowania materiałów
– znali rolę organizacji FEDIOL w przemyśle olejowym

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne – na podstawie przeprowadzonego egzaminu,

– System EFISC – rys historyczny, rozwój i aktualny status
– EFISC-GTP ver. 4.0 – co nowego?
– Audyty wewnętrzne jako ważny element weryfikacji systemu EFISC-GTP oraz pozostałe zasady weryfikacji
– Przewodniki do zarządzania kryzysowego
– Zasady HACCP: Codex Alimentarius vs. EFISC-GTP
– Feed Fraud – zafałszowania, ocena ryzyka i źródła informacji
– Gliceryna jako materiał paszowy – wymagania, ryzyka, nadzorowanie
– Wytyczne FEDIOL w zakresie wytwarzania materiałów paszowych w procesie tłoczenia nasion oleistych i rafinowania olejów roślinnych

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

– System EFISC – rys historyczny, rozwój i aktualny status
– EFISC-GTP ver. 4.0 – co nowego?
– Audyty wewnętrzne jako ważny element weryfikacji systemu EFISC-GTP oraz pozostałe zasady weryfikacji
– Przewodniki do zarządzania kryzysowego
– Zasady HACCP: Codex Alimentarius vs. EFISC-GTP
– Feed Fraud – zafałszowania, ocena ryzyka i źródła informacji
– Gliceryna jako materiał paszowy – wymagania, ryzyka, nadzorowanie
– Wytyczne FEDIOL w zakresie wytwarzania materiałów paszowych w procesie tłoczenia nasion oleistych i rafinowania olejów roślinnych

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!