Szkolenie z kategorii Zarządzanie Jakością

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Miejsce i termin szkolenia:

Wrocław, 02-04 grudzień 2019

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1800 zł

Ilość osób:

1