Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

Szkolenie: Nowy IFS 7. Praktyczna interpretacja i wymagania

O szkoleniu O szkoleniu

Nowy standard IFS w.7 został opublikowany w październiku 2020. Ma na celu dostosowanie wymagań do aktualnych potrzeb branży przemysłu spożywczego, a w konsekwencji pozytywne przejście procesu w zakresie certyfikacji żywności. Standard jest bardziej przyjazny dla odbiorców i łatwiejszy do zrozumienia. Zmiany dotyczą listy kontrolnej (checklist), protokołu certyfikacji jak również formy raportowania.

Dodano 12 nowych wymagań do listy kontrolnej:

 • Odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla
 • Przegląd zarządzania
 • Zakupy (outsourcing – 3 nowe wymogi)
 • Produkcja i magazyn
 • Czyszczenie i dezynfekcja
 • Ograniczanie ryzyka ciał obcych: zanieczyszczenie fizyczne
 • Monitorowanie i kontrola szkodników: infrastruktura terenu i szkodniki
 • Identyfikowalność: wyniki testów i zapisy
 • Oszustwa związane z żywnością: odpowiedzialność
 • Plan ochrony żywności.

Okres przejściowy kończy się w licpu 2021r.

Najważniejsze różnice między IFS v6.1 a v7:

 • Audyt staje się oceną, podkreślając podejście do produktów i procesów IFS zgodnie z ISO / IEC 17065;
 • Większy nacisk na ocenę na miejscu;
 • Doprecyzowanie systemu oceny B;
 • Wprowadzenie niezapowiedzianych ocen w cyklu 3 letnim;
 • Obowiązek posiadania przez audytowanego ważnego GLN (globalny numer lokalizacji);
 • Kultura bezpieczeństwa żywności została włączona do wymagań standardu;
 • Nowa definicja outsourcingu oraz konieczność podkreślenia w zakresie oceny produktów handlowych;
 • Dostosowanie do ogólnych zasad higieny żywności Kodeksu i włączenie kilku wymagań FSMA w obszarze HACCP.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska

Dla kogo Dla Kogo

Pracownicy wszystkich szczebli branży spożywczej, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

 • Wprowadzenie do wymagań standardów wymaganych przez sieci handlowe;
 • Zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie auditu;
 • Prezentacja wymagań IFS wersja 7;
 • Zalecana wcześniejsza znajomość wymagań HACCP.
 • Wprowadzenie do wymagań standardów wymaganych przez sieci handlowe;
 • Zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie auditu;
 • Prezentacja wymagań IFS wersja 7;

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość wymagań HACCP.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!