Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

SMS. Omówienie najnowszych wymagań ICAO i EASA oraz zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa dla Organizacji Produkujących i Projektujących zgodnie z Part 21 i PART 145

O szkoleniu O szkoleniu

Kurs przeznaczony jest dla dostawców oraz Organizacji Lotniczych, które mają zatwierdzenia ISO 9001 oraz AS9100,  EASA Part 21, PART 145 i chcą wdrożyć, utrzymać i rozwijać System Zarzadzania Bezpieczeństwem zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i standardami w branży.

Szkolenie zawiera aktualne wymagania ICAO,  IAQG oraz EASA

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie

Dla kogo Dla Kogo

Kierownicy kontroli, pełnomocnicy, osoby zaangażowane we wdrożenie i nadzorujące system bezpieczeństwa

Dzień I

 • ICAO załącznik 19- wymagania ogólne SMS- zasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem w:Organizacjach AS 9100, Projektujących, Produkujących i Obsługowych na podstawie standardu SM-0001- Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024- rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05 część B  wraz z Opinią No 04/2020  w zakresie:
  • informacji proceduralnej dotyczące wniosku regulacyjnego;
  • noty wyjaśniająca do proponowanych zmian;
  • ocena skutków regulacji;
  • podsumowanie proponowanych zmian

 

Dzień II

 • Omówienie procesu wdrażania zmian oraz ustanawiania nowego prawodawstwa UE na przykładzie zmian NPA 2019-05  część B do Rozporządzenia (UE)  nr. 748/2012
  • projekt przepisów wykonawczych (IR), a także projekt akceptowalnych metod zgodności (AMC) i materiałów zawierających wytyczne (GM) dla Part 21
  • Wymagania dla zatwierdzonych organizacji produkujących

Dzień III

 • Omówienie procesu wdrażania zmian oraz ustanawiania nowego prawodawstwa UE na przykładzie zmian NPA 2019-05 część C do Rozporządzenia (UE)  Rozporządzenia (UE) nr. 1321/2014
 • projekt przepisów wykonawczych (IR), a także projekt akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) i materiałów zawierających wytyczne (GM) dla Part145.

 

Dzień IV

 • definicja „safety risk”
 • identyfikowanie zagrożeń
 • ocena, łagodzenie i monitorowanie ryzyka
 • metody/narzędzia zarządzania ryzykiem
 • dokumentacja oceny bezpieczeństwa
 • „case study”

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Dzień I

 • ICAO załącznik 19- wymagania ogólne SMS- zasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem w:Organizacjach AS 9100, Projektujących, Produkujących i Obsługowych na podstawie standardu SM-0001- Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024- rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05 część B  wraz z Opinią No 04/2020  w zakresie:
  • informacji proceduralnej dotyczące wniosku regulacyjnego;
  • noty wyjaśniająca do proponowanych zmian;
  • ocena skutków regulacji;
  • podsumowanie proponowanych zmian

 

Dzień II

 • Omówienie procesu wdrażania zmian oraz ustanawiania nowego prawodawstwa UE na przykładzie zmian NPA 2019-05  część B do Rozporządzenia (UE)  nr. 748/2012
  • projekt przepisów wykonawczych (IR), a także projekt akceptowalnych metod zgodności (AMC) i materiałów zawierających wytyczne (GM) dla Part 21
  • Wymagania dla zatwierdzonych organizacji produkujących

Dzień III

 • Omówienie procesu wdrażania zmian oraz ustanawiania nowego prawodawstwa UE na przykładzie zmian NPA 2019-05 część C do Rozporządzenia (UE)  Rozporządzenia (UE) nr. 1321/2014
 • projekt przepisów wykonawczych (IR), a także projekt akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) i materiałów zawierających wytyczne (GM) dla Part145.

 

Dzień IV

 • definicja „safety risk”
 • identyfikowanie zagrożeń
 • ocena, łagodzenie i monitorowanie ryzyka
 • metody/narzędzia zarządzania ryzykiem
 • dokumentacja oceny bezpieczeństwa
 • „case study”

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!