Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

V Spotkanie Lotnicze Rzeszów. Pakiet trzydniowy: Audytor wewnętrzny EN 9100:2018. SMS. Ślad węglowy

O szkoleniu O szkoleniu

Pomimo wciąż nieco niestablinego czasu, nie rezygnujemy z organizacji branżowego spotkania dla przedstawicieli sektora lotniczego i obronnego. Planujemy ponownie spotkanie w Rzeszowie w ramach V już edycji tego wydarzenia  – w dniach 22-24 września br.

Jak co roku, pierwsze dwa dni to aktualna wersja szkolenia „Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D)”, prowadzona przez znanego Państwu  audytora wiodącego EN 9100, EN 9120 – Vaclava Honejska.

W związku z wciąż nowymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem oraz zarzadzanie SMS w ramach łańcucha dostaw, SMS według ICAO, elementy standardu SM-0001, proponujemy zaktualizowaną wersję najnowszych wytycznych dla organizacji posiadających ISO 9001, AS9100 oraz zatwierdzenia ULC/EASA. Jest mi bardzo miło, że w tym roku, w powyższe zagadnienia, wprowadzi Państwa Pani Katarzyna Bęben, która dołączyła do grona naszych Prelegentów. Pani Katarzyna jest wieloletnim specjalistą w branży lotniczej oraz Prezesem Zarządu Spółki Lotnisko Krosno                Sp.z o.o.

Z zasadami ustawodawstwa Prawa Lotniczego (EASA), Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024 oraz elementy rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05, zapozna Państwa Pan Marek Babkiewicz specjalista z zakresu  wymagań lotniczych tj AS9100, AQAP2110, WSK,  przepisów EASA Part-21, Part-145, Part -M oraz Systemów Bezpieczeństwa”

Dodatkową ciekawostką, a jednocześnie tematem bardzo oczekiwanym i mało dostępnym do tej pory, będzie „Liczenie śladu węglowego w zrównoważonym łańcuchu dostaw aerospace”. Wprowadzone Europejskim Zielonym Ładem przepisy nakładają na duże podmioty obowiązek dotyczący liczenia i raportowania śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw. Sprawia to, że dostawcy z branży aerospace już teraz spotykają się z oczekiwaniem klientów dotyczącym informacji na temat śladu węglowego, jaki wnoszą ich komponenty i usługi do finalnego produktu. Te kluczowe informacje będzie można zdobyć właśnie na jednym z naszych paneli, prowadzonym przez Pana Pawła Wiktora, Starszego Konsultanat ds. Zmian Klimatu i Międzynarodowych Systemów Handlu Emisjami, MRV, Zrównoważonego Rozwoju, CSR, OZE, efektywności energetycznej, zielonych technologii, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz śladu węglowego

Bureau Veritas, jak co roku, reprezentowane będzie przez Pana Pawła Borowicza, Kierownika ds. sprzedaży i rozwoju usług na rynkach: lotniczym, motoryzacyjnym  i kolejowym.

DZIEŃ 1: 22.09.2021.

Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) oraz wymagania OASIS – Vaclav Honejsek

 • Kluczowe Zagadnienia Przemysłu Lotniczego  i Kosmicznego
 • Specyficzne Wymagania  i Dobre Praktyki Lotnicze
 • EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) – wymagania standardu

13.00 – 14.00  Obiad

14.00 – 17.00 Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) oraz wymagania OASIS, c.d – Vaclav Honejsek

 • Terminologia i definicje
 • Wymagania obligatoryjne
 • Procedury SZJ

20.00 – Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2: 23.09.2021.

9.00 – 13.00  Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) – Vaclav Honejsek

 • Zmiany w dokumentacji
 • Dostępność zapisów
 • Analiza ryzyka
 • Odpowiedzialność za dostawców, ich zatwierdzanie

13.00 – 14.00  0biad

14.00 – 16.00  Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D), c.d– Vaclav Honejsek

 • Przepływ (komunikacja) wymagań;
 • Dokumentacja produkcji;
 • Audytowanie – cel i planowanie audytów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego audytu;
 • Słownictwo związane z problematyką audytów.

DZIEŃ 3: 24.09.2021.

09.00 – 10.30 Liczenie śladu węglowego w zrównoważonym łańcuchu dostaw aerospace – Paweł Wiktor

 • Emisje gazów cieplarnianych w branży lotniczej
 • Co to jest ślad węglowy
 • Legislacja i standardy dotyczące obliczania i raportowania emisji gazów cieplarnianych
 • Dobrowolne programy redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Organizacje śledzące emisje w łańcuchach dostaw

10.30 – 10.45    Przerwa kawowa

10.45 – 12.45  SMS, czyli „jak i kiedy” powinniśmy wdrażać wymagania dot. Bezpieczeństwa w organizacjach posiadających ISO 9001, AS9100 oraz zatwierdzenia ULC/EASA – Katarzyna Bęben

 • Źródła wymagań dot. bezpieczeństwa w branży lotniczej
 • System SMS- definicja
 • Zarzadzanie SMS w ramach łańcucha dostaw
 • wymagania ogólne dot. SMS według ICAO Annex 19
 • zasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem – elementy standardu SM-0001

12.45 – 13.30  finger lunch

13.30 – 15.00 SMS, czyli „jak i kiedy” powinniśmy wdrażać wymagania dot. Bezpieczeństwa w organizacjach posiadających ISO 9001, AS9100 oraz zatwierdzenia ULC/EASA c.d. – Marek Babkiewicz

 • Zasady ustawodawstwa Prawa Lotniczego (EASA)
 • Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024
 • Elementy rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05 wraz z Opinią No 04/2020 w zakresie:

– Terminów wdrożenia systemu bezpieczeństwa

– Wyjaśnienia zakresu proponowanych zmian

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

DZIEŃ 1: 22.09.2021.

Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) oraz wymagania OASIS – Vaclav Honejsek

 • Kluczowe Zagadnienia Przemysłu Lotniczego  i Kosmicznego
 • Specyficzne Wymagania  i Dobre Praktyki Lotnicze
 • EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) – wymagania standardu

13.00 – 14.00  Obiad

14.00 – 17.00 Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) oraz wymagania OASIS, c.d – Vaclav Honejsek

 • Terminologia i definicje
 • Wymagania obligatoryjne
 • Procedury SZJ

20.00 – Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2: 23.09.2021.

9.00 – 13.00  Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D) – Vaclav Honejsek

 • Zmiany w dokumentacji
 • Dostępność zapisów
 • Analiza ryzyka
 • Odpowiedzialność za dostawców, ich zatwierdzanie

13.00 – 14.00  0biad

14.00 – 16.00  Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS9100 D), c.d– Vaclav Honejsek

 • Przepływ (komunikacja) wymagań;
 • Dokumentacja produkcji;
 • Audytowanie – cel i planowanie audytów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego audytu;
 • Słownictwo związane z problematyką audytów.

DZIEŃ 3: 24.09.2021.

09.00 – 10.30 Liczenie śladu węglowego w zrównoważonym łańcuchu dostaw aerospace – Paweł Wiktor

 • Emisje gazów cieplarnianych w branży lotniczej
 • Co to jest ślad węglowy
 • Legislacja i standardy dotyczące obliczania i raportowania emisji gazów cieplarnianych
 • Dobrowolne programy redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Organizacje śledzące emisje w łańcuchach dostaw

10.30 – 10.45    Przerwa kawowa

10.45 – 12.45  SMS, czyli „jak i kiedy” powinniśmy wdrażać wymagania dot. Bezpieczeństwa w organizacjach posiadających ISO 9001, AS9100 oraz zatwierdzenia ULC/EASA – Katarzyna Bęben

 • Źródła wymagań dot. bezpieczeństwa w branży lotniczej
 • System SMS- definicja
 • Zarzadzanie SMS w ramach łańcucha dostaw
 • wymagania ogólne dot. SMS według ICAO Annex 19
 • zasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem – elementy standardu SM-0001

12.45 – 13.30  finger lunch

13.30 – 15.00 SMS, czyli „jak i kiedy” powinniśmy wdrażać wymagania dot. Bezpieczeństwa w organizacjach posiadających ISO 9001, AS9100 oraz zatwierdzenia ULC/EASA c.d. – Marek Babkiewicz

 • Zasady ustawodawstwa Prawa Lotniczego (EASA)
 • Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024
 • Elementy rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05 wraz z Opinią No 04/2020 w zakresie:

– Terminów wdrożenia systemu bezpieczeństwa

– Wyjaśnienia zakresu proponowanych zmian

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!