Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

VIII Spotkanie Przemysłu Lotniczego – pakiet dwudniowy

O szkoleniu O szkoleniu

Szanowni Państwo,

na VIII Spotkanie Przemysłu Lotniczego tradycyjnie zapraszamy Państwa do Rzeszowa, w dniach 18-20 września 2024r.

Na podstawie Państwa sugestii i zapotrzebowania, przygotowane zostały warsztaty audytowe Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS 9100 D). Pan Michał Komosa, nasz audytor wiodący, opracował je specjalnie na potrzeby tego spotkania i aby wesprzeć Państwa działania wewnątrz jednostek. Przedstawione zostaną również najważniejsze informacje związane z nadchodzącymi zmianami w wymaganiach AS9100 oraz AS13100 – to zakres pierwszych dwóch dni.

Trzeciego dnia, będziecie mieli Państwo przyjemność spotkać współpracujących od wielu lat specjalistów: Panią Katarzynę Bęben (wykładowca, instruktor, wieloletni Prezesa zarządu spółki Lotnisko Krosno) i Pana Tomasza Kurdziela (Kierownik ds bezpieczeństwa lotniczego w dużych organizacjach lotniczych, zawodowy pilot samolotowy). Przedstawią oni najnowsze wymagania ULC w zakresie SMS dla jednostek Part 21 oraz Part 145. Wyjątkowo w tym roku, w roli prelegenta pojawi się Pan Sławomir Ziemiński (Kierownik ds. systemów jakości w organizacji produkującej Part 21 i organizacji obsługi technicznej Part 145), który omówi zasady zgłaszania i ocenę zdarzeń w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.

DZIEŃ 1: 18.09.2024.

09.15 – 09.30   Wprowadzenie i prezentacja Bureau Veritas Polska – P.Żbikowska                               

09:30 – 11:00   Wprowadzenie do AS9100 – M. Komosa

 • Historia i znaczenie standardu AS9100 w branży lotniczej i obronnej.
 • Struktura standardu AS9100: Omówienie głównych sekcji i ich związku z innymi normami zarządzania jakością.

Audyt jako narzędzie zarządzania jakością

 • Rola audytów wewnętrznych w systemach zarządzania jakością.
 • Korzyści płynące z przeprowadzania audytów wewnętrznych AS9100.

11:45 – 12:00   przerwa kawowa

12:00 – 13:00  Planowanie audytu

 • Proces planowania audytu wewnętrznego AS9100.
 • Identyfikacja celów audytu i ustalanie zakresu audytu.
 • Tworzenie harmonogramu audytu i alokacja zasobów.

13.00 – 14.00      Obiad

14.00 – 15.30   Przeprowadzanie audytu

 • Techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych: obserwacja, rozmowy, analiza dokumentacji.
 • Ocena zgodności z wymaganiami AS9100.
 • Softgrading: Technika oceny, która pozwala na subiektywne ocenianie poziomu zgodności.

15:30 – 15:45   przerwa kawowa

15:45 – 16:30  Raportowanie i pisanie niezgodności

 • Tworzenie raportów z audytu: struktura, zawartość, zalecenia.
 • Pisanie niezgodności: Techniki pisania niezgodności, klasyfikacja niezgodności, identyfikowanie przyczyn i rekomendowane działania korygujące.

16:30 – 17:00  Ćwiczenia praktyczne – tworzenie planu audytu wewnętrznego AS9100;                  Symulowane audyty wewnętrzne w oparciu o scenariusze związane z branżą lotniczą i obronną, uwzględniając softgrading i pisanie niezgodności.

 20.00   Uroczysta kolacja

 

DZIEŃ 2: 19.09.2024.

09:30 – 11:30  Techniczne Aspekty AS9100 i Warsztaty – M.Komosa

Techniczne wymagania AS9100

 • Omówienie głównych technicznych wymagań standardu AS9100, takich jak zarządzanie dokumentacją, zarządzanie ryzykiem, planowanie i kontrola produkcji.

Interpretacja wymagań AS9100

 • Praktyczne wyjaśnienie kluczowych wymagań standardu AS9100.
 • Analiza różnic między AS9100 a innymi standardami zarządzania jakością.

11:30 – 11.45  przerwa kawowa

11:45 – 13:00  Warsztaty audytorskie

 • Przeprowadzanie ćwiczeń warsztatowych, w tym inspekcji dokumentacji, audytu procesów produkcyjnych i oceny zgodności.
 • Pisanie niezgodności podczas symulowanych audytów i opracowywanie rekomendowanych działań korygujących

13:00 – 14:00     0biad

14:00 – 15.30    Analiza przypadków i dyskusja

 • Analiza prawdziwych przypadków z audytów wewnętrznych AS9100.
 • Dyskusja nad wyzwaniami napotykanymi podczas audytów i sposobami ich rozwiązania.

Wymiana doświadczeń

 • Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami z audytów wewnętrznych.
 • Wymiana praktycznych wskazówek i najlepszych praktyk związanych z audytem AS9100.

15:30 – 15:45  przerwa kawowa

15:45 – 17:00  Wprowadzenie do AS13100

Podsumowanie

 • Podsumowanie kluczowych punktów omawianych podczas szkolenia

 

Pakiet dwudniowy, 18-19.09.2024r.: New Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS 9100 D) – warszataty audytowe – M.Komosa

Do 15 sierpnia 2024 – 2350 zł netto (w tym koszt kolacji 18.09.2024.)

Po 15 sierpnia – 2450 zł netto

 

Więcej informacji:

Patrycja ŻBIKOWSKA, patrycja.zbikowska@bureauveritas.com, 601 699 309

Paweł BOROWICZ, pawel.borowicz@bureauveritas.com , 601 613 518

18.09.2024

Rzeszów

2350zł + VAT

DZIEŃ 1: 18.09.2024.

09.15 – 09.30   Wprowadzenie i prezentacja Bureau Veritas Polska – P.Żbikowska                               

09:30 – 11:00   Wprowadzenie do AS9100 – M. Komosa

 • Historia i znaczenie standardu AS9100 w branży lotniczej i obronnej.
 • Struktura standardu AS9100: Omówienie głównych sekcji i ich związku z innymi normami zarządzania jakością.

Audyt jako narzędzie zarządzania jakością

 • Rola audytów wewnętrznych w systemach zarządzania jakością.
 • Korzyści płynące z przeprowadzania audytów wewnętrznych AS9100.

11:45 – 12:00   przerwa kawowa

12:00 – 13:00  Planowanie audytu

 • Proces planowania audytu wewnętrznego AS9100.
 • Identyfikacja celów audytu i ustalanie zakresu audytu.
 • Tworzenie harmonogramu audytu i alokacja zasobów.

13.00 – 14.00      Obiad

14.00 – 15.30   Przeprowadzanie audytu

 • Techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych: obserwacja, rozmowy, analiza dokumentacji.
 • Ocena zgodności z wymaganiami AS9100.
 • Softgrading: Technika oceny, która pozwala na subiektywne ocenianie poziomu zgodności.

15:30 – 15:45   przerwa kawowa

15:45 – 16:30  Raportowanie i pisanie niezgodności

 • Tworzenie raportów z audytu: struktura, zawartość, zalecenia.
 • Pisanie niezgodności: Techniki pisania niezgodności, klasyfikacja niezgodności, identyfikowanie przyczyn i rekomendowane działania korygujące.

16:30 – 17:00  Ćwiczenia praktyczne – tworzenie planu audytu wewnętrznego AS9100;                  Symulowane audyty wewnętrzne w oparciu o scenariusze związane z branżą lotniczą i obronną, uwzględniając softgrading i pisanie niezgodności.

 20.00   Uroczysta kolacja

 

DZIEŃ 2: 19.09.2024.

09:30 – 11:30  Techniczne Aspekty AS9100 i Warsztaty – M.Komosa

Techniczne wymagania AS9100

 • Omówienie głównych technicznych wymagań standardu AS9100, takich jak zarządzanie dokumentacją, zarządzanie ryzykiem, planowanie i kontrola produkcji.

Interpretacja wymagań AS9100

 • Praktyczne wyjaśnienie kluczowych wymagań standardu AS9100.
 • Analiza różnic między AS9100 a innymi standardami zarządzania jakością.

11:30 – 11.45  przerwa kawowa

11:45 – 13:00  Warsztaty audytorskie

 • Przeprowadzanie ćwiczeń warsztatowych, w tym inspekcji dokumentacji, audytu procesów produkcyjnych i oceny zgodności.
 • Pisanie niezgodności podczas symulowanych audytów i opracowywanie rekomendowanych działań korygujących

13:00 – 14:00     0biad

14:00 – 15.30    Analiza przypadków i dyskusja

 • Analiza prawdziwych przypadków z audytów wewnętrznych AS9100.
 • Dyskusja nad wyzwaniami napotykanymi podczas audytów i sposobami ich rozwiązania.

Wymiana doświadczeń

 • Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami z audytów wewnętrznych.
 • Wymiana praktycznych wskazówek i najlepszych praktyk związanych z audytem AS9100.

15:30 – 15:45  przerwa kawowa

15:45 – 17:00  Wprowadzenie do AS13100

Podsumowanie

 • Podsumowanie kluczowych punktów omawianych podczas szkolenia

 

Pakiet dwudniowy, 18-19.09.2024r.: New Audytor wewnętrzny EN 9100:2018 (Technically equivalent to AS 9100 D) – warszataty audytowe – M.Komosa

Do 15 sierpnia 2024 – 2350 zł netto (w tym koszt kolacji 18.09.2024.)

Po 15 sierpnia – 2450 zł netto

 

Więcej informacji:

Patrycja ŻBIKOWSKA, patrycja.zbikowska@bureauveritas.com, 601 699 309

Paweł BOROWICZ, pawel.borowicz@bureauveritas.com , 601 613 518

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu, specjalizacja: Międzynarodowy Transport Drogowy w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 145, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych. W latach 2001 – 2005 (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

18.09.2024

Rzeszów

2350zł + VAT

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!