Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Warsztaty dla inspektorów ochrony danych (IOD) (PDO – Personal Data Officer)

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa, 14-18 październik 2019

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

3200 zł

Ilość osób:

1