Bezpieczeństwo informacji

Oferowane tematy szkoleń

Kod Temat szkolenia
IT01 Wdrażanie Systemu Zarządzania Usługami IT w oparciu
o normę ISO/IEC 20000-1:2011 z elementami ITIL v.3
IT02 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami IT
w oparciu o normę ISO/IEC 20000-1:2011
IT03 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001
IT04 Warsztaty doskonalące Audytorów Wewnętrznych ISO 27001
IT05 Bezpieczna Dokumentacja Medyczna
w oparciu o normę ISO 27001
Zapytaj o szkolenia

 

Aktualne szkolenia otwarte

Data Temat szkolenia
Cena (Bez zakwaterowania)
Lokalizacja Zapisz się
Terminy szkoleń wkrótce