Bezpieczeństwo Informacji - szkolenia Bureau Veritas Polska

Bezpieczeństwo informacji

Oferowane tematy szkoleń

Temat szkolenia

Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

(PDO – Personal Data Protection Officer)

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie

z ISO/IEC 27001:2017

Szkolenie dla Operatorów Usług Kluczowych (OUK) zgodnie z Dyrektywą NIS
(Network and Information Security)

Kodeks dobrych praktyk ochrony danych osobowych zgodnie z ISO/IEC 29151:2017
oraz ocena skutków przetwarzania danych osobowych zgodnie z ISO/IEC 29134:2017

Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczńestwem Informacji
zgodnie z ISO/IEC 27001 oraz RODO

Zapytaj o szkolenia

 

Aktualne szkolenia otwarte

Data Temat szkolenia
Cena (Bez zakwaterowania)
Lokalizacja Zapisz się
06-10.05.2019 Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
(PDO – Personal Data Protection Officer)

3200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
15-16.04.2019 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2017
1200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
08-10.04.2019 Szkolenie dla Operatorów Usług Kluczowych (OUK) zgodnie z Dyrektywą NIS (Network and Information Security)
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
13-14.05.2019 Kodeks dobrych praktyk ochrony danych osobowych zgodnie z ISO/IEC 29151:2017 oraz ocena skutków przetwarzania danych osobowych zgodnie z ISO/IEC 29134:2017
1200 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
01-03.04.2019 Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczńestwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 oraz RODO
1600 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się