ISO 27001 - Audytor wewnętrzny Bezpieczeństwa Informacji

I03 – Audytor Wewnętrzny SZ Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiadomości oraz umiejętności w zakresie audytowania Systemu Zarządzani Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań ISO 27001.

Zakres szkolenia

 • Interpretacja wymagań ISO 27001;
 • Klasyfikacja informacji- warsztaty;
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji- warsztaty;
 • Przykładowe procedury ISO 27001;
 • Zarządzanie programem auditu;
 • Zasady i etapy audytowania;
 • Prowadzenie audytu (auditu*) wewnętrznego;
 • Obszary wspólne i różnice systemów zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Niezgodności – dowody, kwalifikacja.

Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą analizę ich zaangażowania w czasie szkolenia;
 • Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu oraz bezpieczeństwo informacji; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Warunki uczestnictwa

 • Wykształcenie min. średnie, najlepiej informatyczne;
 • Zalecane wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami normy.

Czas trwania

2 dni

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte