ISO/IEC 20000-1 Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami IT

IT02 – Audytor Wewnętrzny SZ Usługami IT wg ISO/IEC 20000-1:2011

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z normą ISO/IEC 20000-1:2011 oraz nabędą umiejętności audytorskie w zakresie jej wymagań. Po pozytywnym przejściu kursu będą Państwo umieli efektywnie planować, realizować, raportować audyty(audity*) wewnętrzne.

Zakres szkolenia

 • Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO/IEC 20000-1:2011;
 • Przedstawienie i wyjaśnienie ‘zarządzania usługami IT’ i istniejących systemów zarządzania usługami IT;
 • Audity – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do auditu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie;
 • Auditorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów;
 • Narzędzia auditowe – narzędzia dostępne dla auditorów i wspomagające ich działanie;

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu;
 • W przypadku szkolenia na Auditora wewnetrznego nie ma egzaminu, a ocena uczestnika dokonywana jest na podstawie oceny ciaglej, ktora przeprowadza trener na podstawie zaangazownia uczestnika podczas szkolenia.

Grupa docelowa

Pracownicy działów jakości bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości lub  inni wytypowani do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Warunki uczestnictwa

 • Wcześniejsza znajomość struktury i wymagań normy ISO/IEC 20000-1:2011;
 • Umiejętność pisemnego raportowania;
 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora wewnętrznego;
 • Wcześniejsza znajomość zagadnień auditu wewnętrznego będzie użyteczna, ale nie jest wymagana;
 • Szkolenie jest opracowane jako wprowadzające do ww. zagadnień.

Czas trwania

2 dni

Audit* – obie formy zarówno Audit jak i Audyt sa poprawne, ze wzgledu na popularność tej formy używamy słowa Audit

Aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte