Audytor Wewnętrzny wg ISO 27001 | Bureau Veritas

I22 – Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych wg ISO 27001

Zapisz się

Korzyści

Dzięki szkoleniu udoskonalą Państwo  umiejętności w zakresie audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań ISO 27001.

Zakres szkolenia

  • Najważniejsze wymagania normy ISO 27001;
  • Audytowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO 27001 z podejściem systemowym i procesowym – planowanie, przeprowadzenie oraz dokumentowanie audytu wg ISO 27001

Ocena uczestników

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą analizę ich zaangażowania w czasie szkolenia;
  • Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia;

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu oraz bezpieczeństwo informacji; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Warunki uczestnictwa

  • Wykształcenie min. średnie, najlepiej informatyczne;
  • Znajomość normy ISO 27001
  • Doświadczenie w audycie

Czas trwania

1 dzień