ISO 45001 - Praktyczna Interpretacja wymagań

B01 – Praktyczna interpretacja wymagań ISO 45001

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Wdrożenie ISO 45001 to strategiczna i operacyjna decyzja dla organizacji, która umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminującej czynniki uciążliwe dla zdrowia oraz te, które mogą powodować wypadki i obrażenia śmiertelne związane z wykonywaniem pracy.Norma ISO 45001 jest opracowana za pomocą podejścia opartego na jednolitej nadrzędnej strukturze (High Level Structure). To ujednolicone podejście do struktury normy (identyczne tytuły, rozdziały, podrozdziały, definicje) umożliwia pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001: 2015, czy ISO 14001: 2015.

Zakres szkolenia

  • Kluczowe różnice między OHSAS 18001:2007 a ISO 45001
  • Podstawy zmian w normie
  • Terminy i definicje
  • Różnice dotyczące wymogów w odniesieniu do OHSAS 18001:2007

Ocena uczestników

  • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wydawany prze Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Warunki uczestnictwa

  • Brak

Czas trwania

1 dzień

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy
Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte