ISO 50001 - Warsztaty zarządzania energią

E01 – Omówienie wymagań ISO 50001:2018

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu poszerzą Państwo swoją wiedzę na temat Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001:2018. Poznają Państwo praktyczne aspekty związane z wdrażaniem i utrzymywaniem tego systemu.

Zakres szkolenia

  • Zagadnienia związane z Systemem Zarządzania Energią
    Omówienie normy ISO 50001:2018
    Monitorowanie i poprawa efektywności Systemu Zarządzania Energią (EnMS)
    Prawo energetyczne
  • Ćwiczenia z tym związane.
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

  • Polega na ocenie Państwa zaangażowania w fazie teoretycznej (prezentacje i dyskusja) oraz praktycznej szkolenia (praca w grupach).
  • Na zakończenie sesji uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Grupa docelowa

Kadra kierownicza odpowiedzialna za kwestie techniczne; Główny energetyk; Główny elektryk; Automatycy; Kadra techniczna odpowiedzialna za nadzór urządzeń elektrycznych i energetycznych, Kadra inżynieryjna; Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania, Specjaliści ds. Ochrony Środowiska.

Warunki uczestnictwa

Brak formalnych wymagań.

Czas trwania

1 dzień

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte